Ny rapport synar högerextremismen i Norden från 1918 till i dag

29.03.23 | Nyhet
Demonstration
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Ökat samarbete mellan nordiska polismyndigheter, ökat samarbete mellan kommuner med stora problem med högerextremism och större satsning på vuxna för att motverka högerextrem radikalisering. Det är förslag som förs fram i en färsk rapport om högerextremismen i Norden.

Det är Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som har utarbetat en rapport om högerextremismens utveckling i Norden från 1918 till i dag. Rapporten When neo-nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish är den första omfattande studien som granskar högerextremism i ett nordiskt sammanhang och den har finansierats av Nordiska ministerrådet.

Rapporten kommer med flera förslag till hur högerextremismen kan tacklas i ett nordiskt perspektiv.

Ökat polissamarbete

I rapporten föreslås bland annat att de nordiska polismyndigheterna inrättar en särskild enhet som ansvarar för att utbyta information om högerextrema grupper, samarbetar vid brott, och utbyter erfarenheter om hur man hanterar högerextrema aktivister vid till exempel demonstrationer.

Rapporten föreslår också ökat kommunalt samarbete mellan nordiska kommuner som dras med stora problem med högerextremism.

Dessutom lyfter rapporten fram betydelsen av att satsa på preventiva åtgärder online riktat mot vuxna och äldre. I dag riktas de få befintliga förebyggande initiativ på nätet främst mot ungdomar, men forskning visar att de flesta som radikaliseras in i högerextrema miljöer är 30 år och äldre.

Rapporten efterlyser även ett nordiskt forum för exit-strategier, det vill säga arbetet med att få radikaliserade personer att överge sin högerextrema ideologi.

Få initiativ mot högerextremism

Studien visar att väldigt få av de förebyggande initiativ som i dag finns mot radikalisering har specifikt fokus på högerextremism. Nuvarande åtgärder fokuserar övervägande på militant islamism.

Det är också något som Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann fäster sig vid.

- Det faktum att många av de nuvarande initiativen för att förebygga extremism inte har ett specifikt fokus på högerextremism, och att de riktar sig främst till unga är anmärkningsvärt. Det ger oss anledning att fråga oss själva, som studien också gör – siktar vi verkligen rätt med våra förebyggande initiativ i dag, säger Karen Ellemann.

Viktigt område för Nordiska ministerrådet

Karen Ellemann försäkrar att detta är ett viktigt område för ministerrådet, inte minst i arbetet med att nå den nordiska visionen Vision 2030, och särskilt den del som handlar om att skapa ett socialt hållbart Norden.

- Nordiska ministerrådet kommer att fortsätta stödja kunskapsutbytet inom detta område, och vi ska ligga i framkant när det gäller att utveckla nya plattformar och bidra till att underlätta initiativ och praxis som kan förebygga och bekämpa högerextremism, säger Karen Ellemann.