På menuen: 24 nordiske politiske løsninger, som skal ændre vores fødevareforbrug

11.06.18 | Nyhed
Setting the table
Skolemad, madspild og klimavenlige fødevarer er bare tre af de 24 eksempler på innovative fødevarepolitiske initiativer, som man kan læse om i den nye "Solutions Menu - A Nordic guide to sustainable food policy” fra Nordisk Ministerråds Nordic Food Policy Lab. Der er stor international efterspørgsel efter nordiske idéer, og formålet med menuen er at skabe inspiration til den forandring af fødevareforbruget, som bæredygtighedsmålene opfordrer til.

For første gang nogensinde er Nordens mest innovative fødevarepolitiske løsninger blevet samlet i ét dokument. De 24 eksempler viser, hvordan en omstilling til et mere bæredygtigt fødevareforbrug kan gennemføres. De forskellige løsninger spænder over ernæring, fødevarekultur og -identitet, mad og måltider i den offentlige sektor, madspild og bæredygtig kost.

Hver enkelt løsning er et håndgribeligt tiltag rettet med en specifik problemstilling, og tilsammen udgør de en ny og holistisk indstilling til fødevarepolitik.

“Rettesnoren for vores arbejde som national myndighed er Agenda 2030. Fødevarer er et nøgleområde, hvis vi skal opfylde bæredygtighedsmålene. Det motiverer os til at udarbejde ambitiøse kostråd og interventioner, som kan føre til et sundere og mere bæredygtigt fødevareforbrug”, siger Annica Sohlström, som er generaldirektør for den svenske fødevarestyrelse, Livsmedelsverket.

 

Nordisk kost er det nye sort

I maj 2018 lancerede WHO en højtprofileret rapport, som viste, at den nye nordiske kost, som er et af eksemplerne i løsningsmenuen, er mindst lige så sund og bæredygtig som middelhavskosten. Den nye nordiske kost udspringer af Nordisk Køkkenmanifest, som blev formuleret i 2004 og fik stor opbakning fra de nordiske regeringer.

De nordiske regeringer gør en stor indsats for at sikre, at den mad, der bliver spist i Norden, er sund for både indbyggerne og for kloden. Vi bør alle følge deres eksempel.

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor of Global Food & Agricultural Policy and Ethics og leder af Global Food Ethics and Policy Program på Johns Hopkins University, udtaler, at “de nordiske regeringer gør en stor indsats for at sikre, at den mad, der bliver spist i Norden, er sund for både indbyggerne og for kloden. Vi bør alle følge deres eksempel."

 

De hemmelige ingredienser

Ny Nordisk Mad og samarbejdet om de nordiske kostråd er velkendte eksempler, som trækkes frem af politikere og forandringsagenter på internationalt plan. Nu bliver nye eksempler såsom ’Københavnermodellen” for offentlige måltider, ernæringsmærkning og lokal gastronomi præsenteret som løsninger, der tager fat på de store udfordringer, som verden står over for.

WHO bifalder denne tilgang, hvor man bruger ernæringspolitik og fødevarekultur og -identitet som et middel til at bekæmpe ikkeoverførbare sygdomme og igangsætte en omstilling til et mere bæredygtig fødevareforbrug.


Den omfattende publikation viser, at nordisk fødevarepolitik fungerer, fordi den er evidensbaseret, demokratisk, progressiv, transparent, holistisk og bæredygtig. Disse ‘hemmelige ingredienser’ har været helt afgørende for gennemførelsen af konkrete forandringer.


"WHO bifalder denne tilgang, hvor man bruger ernæringspolitik og fødevarekultur og -identitet som et middel til at bekæmpe ikkeoverførbare sygdomme og igangsætte en omstilling til et mere bæredygtig fødevareforbrug", siger João Breda, som er leder af WHO’s europæiske kontor for forebyggelse og kontrol af ikkeoverførbare sygdomme


Gør løsningerne spiselige

Fødevarepolitik er ikke som andre politikområder. Det handler ikke så meget om at lovgive, men snarere om at forstå borgernes hverdag og værdier. Nordens erfaringer med at lægge langsigtede fødevarestrategier viser, at det er vigtigt at involvere mennesker med forskellige perspektiver i processen. Politik og partnerskab går hånd i hånd, og det er heldigvis også ved at gå op for andre interessenter.

Over hele verden er politiske beslutningstagere endelig begyndt at få øjnene op for potentialet i at sætte kokke i forreste linje i den nationale debat om fødevarepolitik


"Over hele verden er politiske beslutningstagere endelig begyndt at få øjnene op for potentialet i at sætte kokke i forreste linje i den nationale debat om fødevarepolitik", siger Mitchell Davis, Executive Vice President, James Beard Foundation

En insiders perspektiv på nordisk fødevarepolitik

Målet for løsningsmenuen er at gøre erfaringer, baggrundsinformation og fakta tilgængelige og transparente for andre interesserede parter. Den fungerer som ’isbryder’ ved at bidrage til at sætte gang i nye diskussioner og indfri politiske mål.

Mere specifikt kan menuen bruges til at vise, hvordan nordiske regeringer har brugt fødevarepolitik som svar på videnskabens og forbrugernes krav om sundere og mere bæredygtige fødevaresystemer og til at kaste lyse over den bæredygtige udvikling i Norden.

”Når det drejer sig om at gøre vores fødevaresystemer mere bæredygtige, ser vi mad som en katalysator for klimahandling”, siger Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Nordic Food Policy Lab
Løsningsmenuen er udarbejdet af Nordic Food Policy Lab, som er ét af seks flagskibsprojekter under det nordiske statsministerinitiativ, Nordic Solutions to Global Challenges.