På menyen: 24 nordiske løsninger for å endre matforbruket

11.06.18 | Nyhet
Setting the table
Skolemat, matsvinn og klimasmart mat er tre av de 24 eksemplene på innovative matpolitiske initiativer som presenteres i den nye “Solutions Menu – A Nordic guide to sustainable food policy” av Nordisk ministerråds nordiske matpolicylab. Det er stor interesse for nordiske ideer internasjonalt, og menyen skal inspirere til endring av matforbruket slik det etterlyses i bærekraftmålene.

For første gang er de mest innovative matpolitikkløsningene i Norden samlet i ett enkelt dokument. De 24 eksemplene viser hvordan en omstilling til et mer bærekraftig matforbruk er mulig. Løsningene spenner over områder som ernæring, matkultur og identitet, offentlige måltider, matsvinn og bærekraftig kosthold.

Hver løsning representerer en konkret tilnærming til et spesifikt spørsmål, og sammen representerer de en ny og helhetlig tilnærming til matpolitikk.

“Agenda 2030 styrer arbeidet vårt som nasjonal instans. Mat er et nøkkelområde når vi skal oppnå bærekraftmålene. Dette motiverer oss til å skape ambisiøse kostholdsråd og intervensjoner for et sunnere og mer bærekraftig matforbruk”, sier Annica Sohlström, generaldirektør ved det svenske Livsmedelsverket.

 

Den nordiske dietten er den nye trenden

I mai 2018 lanserte WHO en mye omtalt rapport som viste at den nye nordiske dietten – som er et av eksemplene i løsningsmenyen – er minst like sunn og bærekraftig som middelhavsdietten. Den nye nordiske dietten har sine røtter i manifestet for et Nytt Nordisk Kjøkken, som ble formulert i 2004 og fikk sterk oppslutning fra de nordiske regjeringene.

De nordiske regjeringene tar vesentlige grep for å sikre at kostholdet i Norden er sunt både for innbyggerne og planeten. Vi bør alle følge deres eksempel

Ifølge Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor for global mat- og landbrukspolitikk og -etikk, og direktør for det globale programmet for matetikk og -politikk ved Johns Hopkins University, “tar de nordiske regjeringene vesentlige grep for å sikre at kostholdet i Norden er sunt både for innbyggerne og planeten. Vi bør alle følge deres eksempel.”

 

De hemmelige ingrediensene

Ny Nordisk Mat og samarbeidet om de nordiske kostholdsanbefalingene er kjente eksempler som brukes av politikere og endringsagenter internasjonalt. Nå har nye eksempler, som “København-modellen” for offentlige måltider, ernæringsmerking og lokal gastronomi, blitt vist fram som løsninger på de store utfordringene verden står overfor.

WHO roser denne tilnærmingen til å takle ikke-smittsomme sykdommer og gjøre matforbruket mer bærekraftig ved å arbeide med ernæringspolitikk, matkultur og identitet.


Den omfattende publikasjonen viser at nordiske matpolitiske initiativer lykkes fordi de er evidensbaserte, demokratiske, progressive, åpne, helhetlige og bærekraftige. Disse “hemmelige ingrediensene” har vært avgjørende for å iverksette konkrete endringer.


“WHO roser denne tilnærmingen til å takle ikke-smittsomme sykdommer og gjøre matforbruket mer bærekraftig ved å arbeide med ernæringspolitikk, matkultur og identitet”, sier João Breda, leder for WHOs europakontor for forebygging av og kontroll med ikke-smittsomme sykdommer.


Bordet dekkes

Matpolitikk er ikke som andre politikkområder. Det handler mindre om regulering og mer om å forstå folks dagligliv og verdier. Nordiske erfaringer med å skape langsiktige matstrategier viser at det er avgjørende å involvere mennesker med ulike perspektiver i prosessen. Politikk og partnerskap går hånd i hånd. Heldigvis innser også andre interessenter dette nå.

Rundt omkring i verden begynner politiske aktører endelig å forstå at kokkene kan spille en vesentlig rolle i den nasjonale debatten om matpolitikk


“Rundt omkring i verden begynner politiske aktører endelig å forstå at kokkene kan spille en vesentlig rolle i den nasjonale debatten om matpolitikk”, sier Mitchell Davis, viseadministrerende direktør ved James Beard Foundation.

Et innsideblikk på nordisk matpolitikk

Målet med løsningsmenyen er å gjøre erfaringer, bakgrunnsinformasjon og fakta tilgjengelige og tydelige for andre interesserte parter. Den fungerer som en “samtalestarter” ved å bidra til å starte nye diskusjoner og nå politiske mål.

Mer spesifikt kan menyen brukes til å vise hvordan de nordiske regjeringene har brukt matpolitkk som respons på vitenskapens og forbrukernes krav om mer bærekraftige og sunne matsystemer, og til å belyse bærekraftig utvikling i Norden.

“Når vi skal gjøre matsystemene våre mer bærekraftige, ser vi mat som en katalysator for klimaarbeid”, sier Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Nordisk matpolicylab
Løsningsmenyen er produsert av Nordisk matpolicylab, et av seks flaggskipprosjekter under det nordiske statsministerinitiativet Nordiske løsninger på globale utfordringer.