Rapport: Tiden er inde til at Norden styrker sit "fredsbrand"

09.04.19 | Nyhed
Martti Ahtisaari
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org

Norden har en stærk tradition for freds- og konfliktløsning. På billedet ses Martti Ahtisaari, som fik Nobels fredspris i 2008.

Der er momentum og en stigende politisk vilje blandt de nordiske lande til at øge samarbejdet inden for freds- og konfliktløsning. Der er også potentiale for at styrke det "nordiske fredsvaremærke" netop nu. Dette fremgår af en ny nordisk rapport.

Ifølge rapporten er det blandt andet den internationale politiske udvikling, som er grunden til den øgede nordiske interesse for samarbejde inden for freds- og konfliktløsning.

Det stigende pres i forhold til multilateralisme og internationale normer øger de nordiske landes vilje til at samarbejde, og landene kan også konstatere, at samarbejde giver praktiske fordele. Også de geopolitiske forandringer i nærområdet øger interessen for samarbejdet.

Det fremgår dog af rapporten, at viljen til formalisere et samarbejde om freds- og konfliktløsning ikke er så stor.

Det er Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) ved Københavns Universitet, som har udarbejdet analysen på opdrag af Nordisk Ministerråd efter en rekommandation fra Nordisk Råd. Rapporten New Nordic Peace: Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts blev offentliggjort i forbindelse med Nordisk Råds temasession den 9. april.

Især to områder fremhæves

Rapporten fremhæver især to områder, hvor der er gode grunde til at landene øger samarbejdet. Det drejer sig for det første om kvinder, fred og sikkerhed, som ifølge rapporten bør fremhæves som en del af et nordisk fredsvaremærke. For det andet drejer det sig om præventiv konfliktløsning og præventivt diplomati.

– Et bredt nordisk samarbejde om freds- og konfliktløsning samt et nordisk fredsvaremærke burde harmonere med alle nordiske landes udenrigspolitiske interesser. Jeg håber, at de nordiske regeringer tager rapporten til sig og arbejder videre med de konklusioner, som de anser for at være relevante for det fremtidige fredsarbejde. Med tanke på den internationale politiske situation er tiden nu inde til at styrke fredssamarbejdet, siger Nordisk Råds præsident, Jessica Polfjärd.

Rapporten har desuden identificeret en ny tendens, som benævnes "non-exclusive Nordic cooperation", hvor de nordiske lande arbejder sammen ved siden af regionale og globale aktører. Ifølge forfatterne bag rapporten er det en metode, som kan fungere som inspiration for fremtidens nordiske indsatser inden for freds- og konfliktløsning.

 

Kontakt:

Anine Hagemann, CRIC

Mobil +45 61318884

E-mail: ambh@ifs.ku.dk

Isabel Bramsen, CRIC

Mobil: +45 28256737

E-mail: ib@cric.ifs.ku.dk