Rapport: Nå er tiden inne for å styrke Nordens ”fredsvaremerke”

09.04.19 | Nyhet
Martti Ahtisaari
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org

Norden har en sterk tradisjon for fredsarbeid og konfliktløsning. På bildet ser vi Martti Ahtisaari, som fikk Nobels fredspris i 2008.

Det er et momentum og en voksende vilje i de nordiske landene til å øke samarbeidet innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid. Det finnes også muligheter for å styrke det nordiske “fredsvaremerket” akkurat nå. Det fremholdes i en ny nordisk rapport.

Det er blant annet den internasjonale politiske utviklingen som ligger bak økt nordisk interesse for samarbeid innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid, ifølge rapporten.

Det økende trykket mot multilateralisme og internasjonale normer øker de nordiske landenes vilje til å samarbeide, og de ser også at samarbeidet gir praktiske fordeler. De geopolitiske endringene i nærområdet øker også interessen for samarbeid.

Derimot er det ikke så stor vilje til å formalisere et samarbeid om freds- og konfliktløsningsarbeid, ifølge rapporten.

Det er Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) ved universitetet i København som har utarbeidet analysen på oppdrag av Nordisk ministerråd etter en anbefaling fra Nordisk råd. Rapporten New Nordic Peace: Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts ble offentliggjort i forbindelse med Nordisk råds temasesjon 9. april.

To områder fremheves særlig

Rapporten fremhever særlig to områder der det er grunn til å øke samarbeidet mellom landene. Det ene gjelder kvinner, fred og sikkerhet, som ifølge rapporten bør fremheves som en del av et nordisk fredsvaremerke. Det andre handler om forebyggende konfliktløsning og forebyggende diplomati.

– Et bredt nordisk samarbeid om freds- og konfliktløsningsarbeid og et nordisk fredsvaremerke bør være i tråd med alle de nordiske landenes utenrikspolitiske interesser. Jeg håper at de nordiske regjeringene tar med seg rapporten og går videre med de konklusjonene de anser som relevante for det fremtidige fredsarbeidet. I lys av den politiske situasjonen internasjonalt er det riktig å styrke fredssamarbeidet nå, sier Nordisk råds president Jessica Polfjärd.

Rapporten identifiserer også en ny trend som man kaller “ikke-eksklusivt nordisk samarbeid” (non-exclusive Nordic cooperation), der de nordiske landene samarbeider side om side med regionale og globale aktører. Det er en metode som ifølge rapportforfatterne kan stå som inspirasjon for fremtidig nordisk innsats innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid.

 

Kontakt:

Anine Hagemann, CRIC

Mobil +45 61318884

E-post: ambh@ifs.ku.dk

Isabel Bramsen, CRIC

Mobil: +45 28256737

E-post: ib@cric.ifs.ku.dk