Sådan skal livet forbedres for LGBTI-personer i Norden

05.11.20 | Nyhed
Samkönat par
Fotograf
Johnér
De nordiske lande er blandt de mest progressive i verden på LGBTI-området. Men selv om en hel del vigtig lovgivning er på plads, er der stadig store udfordringer. Derfor hæver ligestillingsministrene nu ambitionsniveauet. LGBTI-personer skal kunne leve frie, åbne og gode liv i Norden, og det er målet for en ny strategi.

Det er første gang, at det nordiske samarbejde udarbejder en strategi i forhold til LGBTI-personer i Norden. Ligestillingsministrene er enige om en tydelig og målbevidst retning fremad. 

– Vi kommer til at arbejde for, at LGBTI-personer kan leve frit og åbent i de nordiske lande og have en lige så god livskvalitet og lige så gode livsvilkår som den øvrige befolkning, sagde Mogens Jensen, ligestillingsminister i Danmark, da han var vært for ministermødet torsdag.   

Ny kortlægning viser manglerne

Men i øjeblikket har LGBTI-personer ikke de samme muligheder og rettigheder som majoritetsbefolkningen i Norden. Det fremgår af en helt ny kortlægning, som er bestilt af ligestillingsministrene.                                                                                                                      

Negative attituder og manglende beskyttelse i lovgivningen forringer LGBTI-personers liv og psykiske sundhed.

Uvidenhed hos myndigheder, i sundhedsvæsenet, i skolen og på plejeområdet tvinger ældre transpersoner tilbage i skabet i ældreboligen og medfører, at unge aldrig tør springe ud i skolen.

Det fremgår af kortlægningen, som blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse samt en dialog med organisationer, som arbejder med LGBTI-rettigheder i hele Norden. 

Flygtninge og regnbuefamilier

Norden er godt placeret i internationale sammenligninger. Blandt andet yder landene beskyttelse til LGBTI-flygtninge, og landene er kommet langt, når det gælder LGBTI-personers mulighed for at danne familie.

Men når det gælder anerkendelse af juridisk køn og beskyttelse mod diskrimination af personer med interkønnede variationer, har Norden haltet bagefter. 

I Finland er det stadig et krav, at mennesker som ønsker juridisk kønsskifte, skal steriliseres. I flere nordiske lande er der mangler i beskyttelsen af transpersoner i lovgivningen om hadforbrydelser. På Færøerne og i Grønland er juridisk kønsskifte ikke en mulighed,   

Nye love på vej

Alle lande arbejder med spørgsmålene på nationalt niveau. Island har for nylig vedtaget en ny lov om kønstilhørsforhold, Danmark arbejder med udvidet beskyttelse mod hadforbrydelse, og Finland planlægger at afskaffe steriliseringskravet og vedtage en ny lov, som respekterer retten til selvbestemmelse, når det gælder kønstilhørsforhold. 

Men selv der hvor love og regler forbedres, er der stadig uvidenhed og forældede attituder.

Tre prioriterede områder

Ved mødet den 5. november vedtog ligestillingsministrene en fælles strategi for at udbedre manglerne. Tre prioriterede indsatsområder skal møde de behov, som udpeges i kortlægningen.   

Her er indsatsområderne: 

  • Frihed og åbenhed har den målsætning, at alle skal kunne arbejde og bo i Norden uden at frygte vold og diskrimination. I dag risikerer LGBTI-personer, som har fået sit kønstilhørsforhold eller sin familieform anerkendt i ét land, at miste denne anerkendelse ved flytning mellem landene.  
  • Livskvalitet og livsforhold tager udgangspunkt i den markante forskel inden for psykisk og fysisk trivsel mellem LGBTI-personer og majoritetsbefolkningen. Målet er, at både sundhedsvæsenet og arbejdsmarkedet er tilgængelige på lige vilkår.   
  • Netværk og civilsamfund hvor ligestillingsministrene lover at støtte LGBTI-organisationernes arbejde og samarbejde med disse, når indsatserne udformes.

Samarbejde kræves

Strategien skal omsættes til politisk handling efter årsskiftet, når Finland bliver formandsland i ministerrådet. 

– Jeg hilser det øgede fokus på LGBTI-spørgsmål i det nordiske samarbejde velkommen.  For at indsatserne skal blive mærkbare i menneskers hverdag, skal politikerne samarbejde med civilsamfundet og LGBTI-fællesskaberne, sagde Thomas Blomqvist, som er ligestillingsminister i Finland. 

 

Note 1: De vedtagne strategiske indsatser på LGBTI-området bliver indskrevet i ligestillingsministrenes gældende samarbejdsprogram og publiceres i 2021.

Note 2: LGBTI er en forkortelse af Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender og Intersex.