17.
Vækst og Udvikling i Norden

17.1.
Betænkning over medlemsforslag om Certificeringsordning for bæredygtig turisme, A 1893/UVU

17.2.
Betænkning over medlemsforslag om Elektrifiering av sjöfart och terminaler, A 1771/tillväxt

17.3.
Afstemning