332. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
332
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg skal ikke snakke i fire år, i hvert fall, men jeg vil starte med å låne den norske næringsministeren Jan Christian Vestres ord. Da han besøkte utvalget for vekst og utvikling i forgårs, sa han at Norden har et massivt potensial for grønn skipsfart. Her kan vi utvikle nye, klimasmarte løsninger og etterpå eksportere dem til verden – hvis, sa han, vi jobber sammen i hele Norden.

Derfor er dette forslaget viktig. De nordiske landene er alle sjøfartsnasjoner. Vi har store havområder, og vi har mange havner og terminaler. Jeg har selv besøkt Borg Havn hjemme i Østfold flere ganger, og de er tydelige på at de skal elektrifisere sin havn fordi vi må kutte klimautslipp. Problemet blir faren for konkurransevridning, for når f.eks. Borg Havn elektrifiserer hos seg, blir det dyrere å legge til der enn i de andre havnene i Oslofjorden. Tilsvarende blir det også på et større nordisk nivå.

Derfor er det så viktig at Norden gjør det sammen. Med like sterke krav i alle nordiske havner vil man ikke kunne unngå kravene, og vi vil dytte den internasjonale sjøfarten i riktig retning. Det vil bidra til å utnytte det massive potensialet som den norske næringsministeren snakket om, for da vil nordiske selskaper gå i front på klimasmart sjøfart, som hele verden etter hvert vil trenge.

Det er akkurat sånn vi har utviklet industri i Norden historisk. Vi kan ikke konkurrere på pris. Vårt konkurransefortrinn er kvalitet, kompetanse og å gå foran på klima. Derfor er jeg spent på hvordan Nordisk ministerråd vil følge opp vedtaket vi gjør på dette i dag. Jeg håper de også ser muligheten til å gjøre noe med det massive potensialet som den norske næringsministeren snakket om i forgårs.