António Guterres: Pandemien kan forværre klimakrisen

27.10.20 | Nyhed
Antonio Guterres og de nordisk statsministre
Fotograf
André Jamholt
Den igangværende pandemi kan påvirke klimakrisen og den bæredygtige udvikling, sagde FN's generalsekretær António Guterres, da han mødtes med de nordiske statsministre og parlamentarikere under Nordisk Råds sessionsuge.

– Verden står over for en pandemi, som har afsløret en række svagheder i vores samfund. Samtidig har klimakrisen øget tempoet. Begge kriser viser et behov for en ny og mere effektiv form for multilateralisme. Vi har brug for globalt lederskab inden for områder, som angår os alle, sagde Guterres.

Han fremhævede, at pandemien ikke bare er en sundhedskrise. Den påvirker også andre områder. Medierne har skabt et indtryk af, at COVID-19 har gavnet klimaet, men FN's generalsekretær António Guterres advarede tværtimod om, at pandemien har sat en række vigtige klimatiltag på pause. Han påpegede, at verden i øjeblikket er røget helt af sporet i forhold til at nå målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius inden 2050.

– Pandemien har ikke gjort dette arbejde enklere, men den måde, vi vælger at genoprette økonomierne på, kan have stor betydning, mener Guterres.

Vi regner med de nordiske lande. I har en lang historik med at være stærke ambassadører for ambitiøse klimatiltag. Verden har brug for jeres lederskab mere end nogensinde.

FN's generalsekretær António Guterres

Krisen giver nye muligheder

En positiv side ved pandemien er dog, at årets digitale udgave af Nordisk Råds sessionsuge gjorde det muligt for Guterres at deltage. Hvis han skulle have rejst til Island, hvor sessionen oprindeligt skulle have været afholdt, er det ikke sikkert, at han ville have haft tid. En times møde på Zoom er nemmere at finde tid til. Og den tid brugte Guterres klogt. Der var rene ord for pengene.

– Det er helt afgørende, at genopretningen af vores økonomier efter pandemien baseres på effektive klimatiltag, som skaber millioner af bedre arbejdspladser, fremmer rene og effektive teknologier og skaber bedre sundhed i verden, sagde Guterres.

FN fremhæver en række klimatiltag, som lande og andre aktører kan tage til sig for at vælge en bæredygtig økonomisk genopretning efter COVID-19:

  • Invester i bæredygtige arbejdspladser og virksomheder
  • Giv ingen økonomiske hjælpepakker til forurenende industri eller statsstøtte til fossil energi.
  • Tag højde for klimarisiko i alle finansielle og politiske beslutninger.
  • Samarbejd om at nå fælles mål.

Guterres understregede, at alle lande skal forpligte sig til mere ambitiøse nationale bidrag i forhold til at nå målene i Parisaftalen. Ifølge FN's generalsekretær spiller Norden en vigtig rolle.

– Vi regner med de nordiske lande. I har en lang historik med at være stærke ambassadører for ambitiøse klimatiltag. Verden har brug for jeres lederskab mere end nogensinde, sagde Guterres.

I Norden vil FN altid have stærke støttepiller og venner, både når det gælder politiske og økonomiske anliggender. Vi står klar til at sikre en bedre fremtid.

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister

Norden er FN's bedste ven

Guterres fik de ønskede svar fra de nordiske statsministre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sagde i sit indlæg, at Norden vil benytte pandemien som en øjenåbner til at skabe en bedre, grønnere og mere retfærdig verden.

– I Norden vil FN altid have stærke støttepiller og venner, både når det gælder politiske og økonomiske anliggender. Vi står klar til at sikre en bedre fremtid, sagde Frederiksen.

Finlands statsminister Sanna Marin understregede, at Finland allerede har blikket fæstet på tiden efter pandemien. 

– Finland lægger vægt på en grøn, bæredygtig og inkluderende genopretning af økonomien og samfundet. En grøn genopretning kan vise sig at være en unik mulighed for at håndtere de grundlæggende årsager til pandemien og samtidig give udviklingen i retning af CO2-neutralitet et løft, sagde Sanna Marin.

Også parlamentarikerne udtrykte deres støtte til Guterres og spurgte, hvordan Norden kan spille en større rolle i FN's arbejde. Det danske folketingsmedlem Annette Lind fra den socialdemokratiske gruppe pointerede, at Danmark allerede har sikret alle sine indbyggere en COVID-19-vaccine, når den er klar.

– Hvad kan vi så gøre for at bidrage til at gøre en vaccine tilgængelig for indbyggerne i verdens fattige områder, spurgte Lind.

Guterres tog imod invitationen med åbne arme. Han mindede tilhørerne om, at der allerede findes en ordning med en række aktører, som bidrager, blandt andet vaccineproducenterne. Det springende punkt er dog finansieringen. Til en start blev der rejst fire milliarder dollars. Det anslås dog, at der er behov for finansiering på yderligere 14 milliarder dollars.

– Denne finansiering må vi finde blandt vores medlemslande og de internationale finansinstitutioner. Verdensbanken har ydet et lån på 12 milliarder dollars, så udviklingslandene kan købe vacciner, men det er kun et lån. Et muligt bidrag kunne dermed være at sikre finansieringen, så også udviklingslande får adgang til vaccinen, sagde Guterres.

Guterres afsluttede med at sige, at Norden er et forbillede for resten af verden, når det gælder multilateralisme, klimaindsatsen og ikke mindst indsatsen for at bekæmpe COVID-19.