António Guterres: Pandemin kan förvärra klimatkrisen

27.10.20 | Nyhet
Antonio Guterres og de nordisk statsministre
Fotograf
André Jamholt
Den pågående pandemin kan påverka klimatkrisen och den hållbara utvecklingen, sa FN:s generalsekreterare António Guterres när han träffade de nordiska statsministrarna och parlamentarikerna under Nordiska rådets sessionsvecka.

– Världen står inför en pandemi som har blottlagt ett antal svagheter i våra samhällen. Samtidigt har klimatkrisen också tagit fart. Båda kriserna visar på ett behov av en ny och mer effektiv form av multilateralism. Vi behöver globalt ledarskap i frågor som angår oss alla, sa Guterres.

Han påminde om att pandemin inte bara är en hälsokris. Den påverkar även andra områden. I motsats till den bild som medierna har skapat om att covid-19 har varit bra för klimatet varnade FN:s generalsekreterare António Guterres för att pandemin har lagt ett antal viktiga klimatåtgärder på is. Han påminde om att världen just nu har kommit av sig när det gäller att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader innan 2050.

– Pandemin har inte gjort det här arbetet lättare, men det vi gör när ekonomierna ska återuppbyggas kan få en stor inverkan, menade Guterres.

Vi räknar med de nordiska länderna. Ni har en lång historia av att vara starka ambassadörer för ambitiösa klimatåtgärder. Världen behöver ert ledarskap mer än någonsin.

FN:s generalsekreterare António Guterres

Krisen ger nya möjligheter

En positiv sida av pandemin är att årets digitala version av Nordiska rådets sessionsvecka gjorde det möjligt för Guterres att delta. Troligen skulle han inte ha haft tid att åka hela vägen till Island där sessionen skulle ha hållits. En timme på Zoom är lättare att hitta tid för. Guterres använde också tiden väl. Det var ord och inga visor.

– Det är viktigt att vi bygger upp våra ekonomier efter pandemin genom effektiva klimatåtgärder som kommer att skapa miljontals bättre jobb, som främjar ren och effektiv teknik och skapar bättre hälsa i världen, sa Guterres.

FN framhåller ett antal klimatåtgärder som länder och andra aktörer kan vidta för att påverka en hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19:

  • Investera i hållbara jobb och företag.
  • Inga ekonomiska stödpaket till förorenande industrier eller subventioner till fossila bränslen.
  • Bedöm klimatrisken i alla finansiella och politiska beslut.
  • Arbeta tillsammans för en gemensam sak.

Guterres betonade att alla länder måste förbinda sig till mer ambitiösa nationella bidrag för att uppnå målen i Parisavtalet. Enligt FN:s generalsekreterare spelar Norden en viktig roll.

– Vi räknar med de nordiska länderna. Ni har en lång historia av att vara starka ambassadörer för ambitiösa klimatåtgärder. Världen behöver ert ledarskap mer än någonsin, sa Guterres.

I Norden kommer FN alltid att ha starka stöttepelare och vänner, såväl i politiska som ekonomiska frågor. Vi står redo att säkerställa en bättre framtid.

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister

Norden är FN:s bästa vän

Guterres fick de svar han önskade av de nordiska statsministrarna. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa i sitt inlägg att Norden kommer att använda pandemin som en väckarklocka för att bygga en bättre, grönare och rättvisare värld.

– I Norden kommer FN alltid att ha starka stöttepelare och vänner, såväl i politiska som ekonomiska frågor. Vi står redo att säkerställa en bättre framtid, sa Frederiksen.

Finlands statsminister Sanna Marin framhöll att Finland redan har blicken riktad mot tiden efter pandemin. 

– Finlands fokus ligger på en grön, hållbar och inkluderande återuppbyggnad av ekonomin och samhället. Grön återuppbyggnad kan visa sig vara en unik möjlighet att hantera de bakomliggande orsakerna till pandemin och samtidigt ge ett lyft för utvecklingen av koldioxidneutralitet, sa Sanna Marin.

Även från parlamentarikerna fick Guterres stöd och frågor om hur Norden kan spela en större roll i FN:s arbete. Den danska folketingsledamoten Annette Lind från den socialdemokratiska gruppen påpekade att Danmark redan har säkrat alla sina invånare ett covid-19-vaccin när det är klart.

– Men vad kan vi göra för att bidra till att vaccinet blir tillgängligt för invånare i den fattiga delen av världen? ville Lind veta.

Guterres var inte sen med ett svar. Han påminde om att det redan finns ett instrument där ett antal aktörer bidrar, bland annat nio vaccintillverkare. Men det största problemet är finansieringen. Det finns ett startkapital på 4 miljarder dollar. Men bedömningen är att det behövs ytterligare 14 miljarder dollar.

– Vi måste hitta den här finansieringen bland våra medlemsstater och de internationella finansinstituten. Världsbanken har gett ett lån på 12 miljarder dollar så att utvecklingsländerna kan köpa vaccin, men det är bara ett lån. Ett bidrag skulle alltså kunna vara att säkra finansieringen så att utvecklingsländerna också får tillgång till vaccinet, sa Guterres.

Guterres avslutade med att säga att Norden är en förebild för resten av världen när det gäller multilateralism, klimatarbete och inte minst för sin insats att bekämpa covid-19.