António Guterres: Pandemien kan forverre klimakrisen

27.10.20 | Nyhet
Antonio Guterres og de nordisk statsministre
Fotograf
André Jamholt
Den pågående pandemien kan påvirke klimakrisen og den bærekraftige utviklingen, sa FNs generalsekretær António Guterres da han møtte de nordiske statsministre og parlamentarikere under Nordisk råds sesjonsuke.

- Verden står ansikt til ansikt med en pandemi som har avslørt en rekke svakheter i våre samfunn. Samtidig har klimakrisen også satt opp hastigheten. Begge kriser viser et behov for en ny og mer effektiv form for multilateralisme. Vi behøver globalt lederskap på temaer som angår oss alle, sa Guterres.

Han minnet om at pandemien ikke bare er en helsekrise. Den har også effekt på andre områder. Stikk i strid med det medieskapte bildet om at Covid-19 har vært bra for klimaet, advarte FNs generalsekretær António Guterres om at pandemien har satt en rekke viktige klimatiltak på vent. Han minnet om at verden for øyeblikket er helt av sporet i forhold til å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius innen 20150.

- Pandemien har ikke gjort dette arbeidet enklere, men hva vi gjør når økonomiene skal bygges opp igjen kan ha en stor innvirkning, mener Guterres.

Vi regner med de nordiske landene. Dere har en lang historie hvor dere har vært sterke ambassadører for ambisiøse klimatiltak. Verden trenger deres lederskap mer enn noen gang.

FNs generalsekretær António Guterres

Krise gir nye muligheter

En positiv side av pandemien er likevel at årets digitale versjon av Nordisk råds sesjonsuke gjorde det mulig for Guterres å delta. Skulle han reist hele veien til Island, der sesjonen skulle ha vært holdt, er det ikke like sannsynlig at han hadde hatt tid. En time på Zoom er enklere å finne tid til. Guterres brukte også tiden godt. Det var rene ord for pengene.

- Det er essensielt at vi bygger opp våre økonomier etter pandemien gjennom effektive klimatiltak som vil skape millioner av bedre jobber, som fremmer rene og effektive teknologier og som skaper bedre helse i verden, sa Guterres.

FN fremhever en rekke klimatiltak som land og andre aktører kan adoptere for å påvirke en holdbare økonomisk gjennomrettelse etter Covid-19.

  • Investere i holdbare jobber og virksomheter.
  • Ingen økonomiske hjelpepakker til forurensende industri eller subsidier for fossil energi.
  • Vurdere klimarisiko i alle finansielle og politiske beslutninger.
  • Arbeide sammen for en felles sak.

Guterres understreket at alle land må forplikte seg til mer ambisiøse nasjonale bidrag i forhold til nå målene i Parisavtalen. Ifølge FNs generalsekretær spiller Norden en viktig rolle.

- Vi regner med de nordiske landene. Dere har en lang historie hvor dere har vært sterke ambassadører for ambisiøse klimatiltak. Verden trenger deres lederskap mer enn noen gang, sa Guterres.

I Norden vil FN alltid ha sterke støttespiller og venner både når det gjelder politiske så vel som økonomiske spørsmål. Vi står klare til å sikre en bedre fremtid

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister

Norden er FNs beste venn

Guterres fikk de svarene han ønsket seg fra de nordiske statsministrene. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa i sitt innlegg at Norden vil bruke pandemien som en vekker til å bygge en bedre, grønnere og mer rettferdig verden.

- I Norden vil FN alltid ha sterke støttespiller og venner både når det gjelder politiske så vel som økonomiske spørsmål. Vi står klare til å sikre en bedre fremtid, sa Frederiksen

Finlands statsminister Sanna Marin fremhevet at Finland allerede har blikket festet på tiden etter pandemien. 

- Finland legger vekt på en grønn, holdbar og inkluderende gjenoppretning av økonomien og samfunnet. Grønn gjenoppretning kan vise seg å være en unik mulighet for å håndtere de grunnleggende årsakene til pandemien og samtidig gi et løft for utviklingen av karbonnøytralitet, sa Sanna Marin.

Også fra parlamentarikerne fikk Guterres støtte og spørsmål om hvordan Norden kan spille et større rolle i FNs arbeid. Det danske folketingsmedlemmet Annette Lind fra den sosialdemokratiske gruppen poengterte at Danmark allerede ha sikre alle sine innbyggere en Covid-19 vaksine når den er klar.

- Hva kan vi så gjøre for å bidra til at en vaksine blir tilgjengelig for innbyggere i den fattige delen av verden, ville Lind vite.

Guterres var ikke sen om å gripe invitasjonen. Han minnet om at det allerede er et instrument på plass der en rekke aktører bidrar, blant annet ni produsenter av vaksine. Det kritiske punktet er imidlertid finansiering. Det ble stablet på bena fire milliarder dollar som en start. Det er imidlertid estimert at det er behov for ytterligere finansiering på 14 milliarder dollar.

- Vi må finne denne finansiering blant våre medlemsland og de internasjonale finansinstitusjoner. Verdensbanken har gitt et lån på 12 milliarder dollar slik at utviklingsland kan kjøpe vaksiner, men dette er bare et lån. Så et bidrag kan da være å sikre finansieringen slik at også utviklingsland får tilgang til vaksinen, sa Guterres.  

Guterres avsluttet med å si at Norden er forbilder for resten av verden når det gjelder multilateralisme, arbeidet for klima og ikke minst sin innsats for å bekjempe Covid-19.