"Bæredygtig udvikling i Arktis vigtigere end nogensinde"

27.10.20 | Nyhed
röd båt passerar isberg i Arktis
Fotograf
Nikolaj Bock/norden.org
I takt med at isen i Arktis smelter, øges både fartøjstrafikken og konkurrencen om naturressourcerne i området. Nu bør Norden tale med en stærk stemme i EU for at værne om Arktis' klima og natur, mener Udvalget for et Holdbart Norden.

– Jo mere aktivitet der er i Arktis, desto vigtigere bliver det at gå utroligt varsomt frem i det sårbare miljø og samtidig forsøge at bremse klimaforandringerne, siger Magnus Ek, svensk parlamentariker og medlem i Udvalget for et Holdbart Norden. 

 

En stor del af de nordiske land- og havområder ligger i den arktiske region.

 

Udvalget diskuterede tirsdag, hvad Nordens bidrag til en ny EU-strategi for Arktis bør være. 

Risiko for rovdrift

Forholdene i Arktis ændres hurtigt og radikalt, og det kræver nye, strategiske indsatser og dermed en ny EU-strategi.

 

Opvarmningen som følge af klimaforandringer sker hurtigere i Arktis og fører til afsmeltning af is og permafrost samt ændrede livsvilkår for de mennesker, der bor i regionen.

 

Afsmeltningen resulterer desuden i nye sejlruter og nye muligheder for at udnytte naturressourcer såsom fisk, mineraler, gas og olie.

Mulighederne for vind- og vandkraft stiger også. Konkurrencen om ressourcerne får desuden den geopolitiske situation til at spidse til.

Øgede spændinger

– Olie- og gasaktiviteterne er allerede i gang i Arktis, og vi oplever øgede sikkerhedspolitiske spændinger i regionen. Det er vigtigt at føre en politik, som minimerer spændingerne og sikrer det sårbare miljø, siger Magnus Ek.

 

Det vigtigste budskab til EU og bidrag til den nye strategi bør være betydningen af at opnå en balance mellem de økonomiske indsatser i Arktis, en aktiv klimapolitik og miljømæssigt forsvarlig forvaltning, mener Udvalget for et Holdbart Norden.

 

Det bør blandt andet ske ved, at man sætter ambitiøse mål for klima og biologisk mangfoldighed og planlægger konkrete tiltag for at sikre, at målene opnås. 

Lokalbefolkningens ret

Samtidig skal den arktiske lokal- og urbefolkning have mulighed for at udvikle deres samfund på en bæredygtig måde, mener Udvalget for et Holdbart Norden.

Det vil vise sig, om udvalget får opbakning fra et samlet Nordisk Råd. Der udarbejdes nu et samlet bidrag fra Nordisk Råd, som skal sendes til EU inden sidste frist den 10. november 2020.

De nordiske lande har i mange år samarbejdet om at forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder og støtte den arktiske befolknings sociale og kulturelle udvikling.

 

Derfor er det også vigtigt for Norden at sikre EU's støtte til dette arbejde.