"Hållbar utveckling i Arktis viktigare än någonsin"

27.10.20 | Nyhet
röd båt passerar isberg i Arktis
Fotograf
Nikolaj Bock/norden.org
När isarna smälter i Arktis ökar både fartygstrafiken och konkurrensen om naturresurserna i området. Nu bör Norden tala med en stark röst i EU för att slå vakt om Arktis klimat och natur, anser Hållbarhetsutskottet.

- Ju mer aktivitet i Arktis, desto viktigare blir det att gå oerhört försiktigt fram i den sårbara miljön och samtidigt försöka bromsa klimatförändringarna, säger Magnus Ek, svensk parlamentariker och medlem i det nordiska Hållbarhetsutskottet. 

 

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen.

 

Hållbarhetsutskottet diskuterade under tisdagen vad som bör vara Nordens bidrag till en ny EU-strategi för Arktis. 

Risk för exploatering

En ny EU-strategi har blivit nödvändig eftersom förhållandena ändras snabbt och radikalt i Arktis, och därmed behoven av nya strategiska insatser.

 

Uppvärmningen till följd av klimatförändringarna sker snabbare i Arktis, och leder till smältande isar, permafrost och förändrade livsvillkor för människor som lever där.

 

Smältande isar betyder också nya fartygsleder och nya möjligheter att exploatera naturresurser som fisk, mineraler, gas och olja.

Möjligheterna för vindkraft och vattenbruk ökar också. Konkurrens om resurserna skärper dessutom det geopolitiska läget.

Ökade spänningar

- Olja- och gasaktiviteterna är redan igång i Arktis och vi ser ökade säkerhetspolitiska spänningar i regionen. Det är viktigt att föra en politik som minimerar spänningarna och säkrar den sårbara miljön, säger Magnus Ek.

 

Att balansera de ekonomiska intressena i Arktis med en aktiv klimatpolitik och en miljömässigt försvarbar förvaltning  -  det bör vara det viktigaste budskapet till EU och den nya strategin, anser Hållbarhetsutskottet.

 

Detta bör bland annat ske genom att sätta ambitiösa mål för klimat och biologisk mångfald, och planera konkreta åtgärder för att säkerställa att målen uppnås. 

Lokalbefolkningens rätt

Samtidigt måste den arktiska lokal- och urbefolkningen ha möjlighet att utveckla sina samhällen på ett hållbart sätt, anser hållbarhetsutskottet.

Återstår att se om hela Nordiska rådet ställer sig bakom Hållbarhetsutskottet. Ett samlat bidrag från Nordiska rådet tas nu fram för att sändas till EU före fristen den 10 november 2020.

De nordiska länderna samarbetar sedan många år för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områdena och att stötta den arktiska befolkningens sociala och kulturella utveckling.

 

Därmed är det också viktigt för Norden att säkra EU:s stöd till detta arbete.