“Bærekraftig utvikling i Arktis viktigere enn noensinne"

27.10.20 | Nyhet
röd båt passerar isberg i Arktis
Fotograf
Nikolaj Bock/norden.org
Når isen smelter i Arktis, øker både skipstrafikken og konkurransen om naturressursene i området. Nå bør Norden snakke med sterk stemme i EU for å slå vakt om klimaet og naturen i Arktis, mener Bærekraftutvalget.

– Jo mer aktivitet i Arktis, desto viktigere blir det å gå uhyre forsiktig fram i det sårbare miljøet og samtidig forsøke å bremse klimaendringene, sier Magnus Ek, svensk parlamentariker og medlem av det nordiske Bærekraftutvalget. 

 

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen.

 

Bærekraftutvalget diskuterte tirsdag hva som bør være Nordens bidrag til en ny EU-strategi for Arktis. 

Risiko for utnytting

En ny EU-strategi har blitt nødvendig ettersom forholdene endres raskt og radikalt i Arktis, og dermed behovene for nye strategiske innsatser.

 

Oppvarmingen som følger av klimaendringene, skjer raskere i Arktis og fører til smeltende is og permafrost og endrede livsvilkår for mennesker som lever der.

 

Smeltende is betyr også nye skipsleier og nye muligheter for å utnytte naturressurser som fisk, mineraler, gass og olje.

Mulighetene for vindkraft og havbruk øker også. Konkurranse om ressursene skjerper dessuten den geopolitiske situasjonen.

Økte spenninger

– Olje- og gassaktivitetene er allerede i gang i Arktis, og vi ser økte sikkerhetspolitiske spenninger i regionen. Det er viktig å føre en politikk som minimerer spenningene og sikrer det sårbare miljøet, sier Magnus Ek.

 

Å balansere de økonomiske interessene i Arktis med en aktiv klimapolitikk og en miljømessig forsvarlig forvaltning – det bær være det viktigste budskapet til EU og den nye strategien, mener Bærekraftutvalget.

 

Dette bør blant annet skje ved å sette ambisiøse mål for klima og biologisk mangfold og planlegge konkrete tiltak for å sikre at målene nås. 

Lokalbefolkningens rett

Samtidig må den arktiske lokal- og urbefolkningen ha mulighet for å utvikle sine samfunn på en bærekraftig måte, mener Bærekraftutvalget.

Det gjenstår å se om hele Nordisk råd stiller seg bak Bærekraftutvalget. Et samlet bidrag fra Nordisk råd blir utarbeidet nå og skal sendes til EU før fristen 10. november 2020.

De nordiske landene har samarbeidet i mange år for å bedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og støtte den arktiske befolkningens sosiale og kulturelle utvikling.

 

Dermed er det også viktig for Norden å sikre EUs støtte til dette arbeidet.