Nattoget ruller videre i Nordisk Råd

12.05.20 | Nyhed
Toglinje om natten
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Der er et stigende pres for at genoprette nattogsforbindelser mellem de nordiske hovedstæder og videre ud i Europa. Det ønsker Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden at forstærke. De fremsætter nu et konkret forslag om at få nattoget på skinnerne igen.

Hvis man udregner det i personkilometer, er togrejser steget kraftigt i alle de nordiske lande siden 1990'erne. Denne udvikling fik Nordisk grønt venstre til at fremsætte et forslag om, at de nordiske lande sammen skal få nattogene i gang igen. De mener, at det er afgørende, at man udnytter det momentum, som den stærkt stigende interesse for togrejser har skabt.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden behandlede forslaget fra Nordisk grønt venstre på et virtuelt møde onsdag den 29. april 2020.

Pyry Niemi, som er formand for udvalget, er glad for, at udvalget bakker enstemmigt op om forslaget.

– Dette er et skridt i retning af at opfylde det nordiske samarbejdes nye Vision 2030 og målet om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region. Og så er gode og miljøvenlige kollektive løsninger mellem de nordiske lande en selvfølge, siger Niemi.

Den svenske regering har allerede bestemt sig for at genindføre nattog mod Danmark og videre ud i Europa. Nu ønsker udvalget, at man betragter nattogene i et større nordisk perspektiv.

Dette er et skridt i retning af at opfylde det nordiske samarbejdes nye Vision 2030 og målet om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Pyry Niemi, formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Dette er vedtaget.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden vedtog følgende:

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer

  • at udarbejde en situationsbeskrivelse og en behovsafklaring i fællesskab, herunder en omkostnings- og finansieringsanalyse, som viser potentialet i og forudsætningerne for en udbygning af nattogsforbindelser i Norden og til andre lande i Europa. En sådan analyse bør blandt andet se på eventuelle effekter for fly- og biltrafikken, samt eventuelle konsekvenser for godstrafikken.
  • at øge samarbejdet for at etablere nattogsforbindelser mellem de nordiske hovedstæder og ud i Europa under forudsætning af, at analysen viser, at en sådan satsning bidrager til, at Norden bliver verdens mest holdbare og integrerede region, og at det vil skabe nytte for landene.
  • at skabe betingelser for en bedre samordning af godstransporterne i Norden for at kunne flytte mere gods fra vejene til tog og søfart, uden at godstransport på skinner skal konkurrere med persontrafikken.
  • at samarbejde for at muliggøre fælles (digitale) billetsystemer i og mellem landene, både for national og regional kollektiv trafik.