Junaehdotus puksuttaa eteenpäin Pohjoismaiden neuvostossa

12.05.20 | Uutinen
Toglinje om natten
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Paine Pohjoismaiden välisten yöjunayhteyksien palauttamiseen kasvaa, ja Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta haluaa lisätä sitä entisestään. Valiokunta tekee nyt konkreettisen ehdotuksen yöjunien saamisesta takaisin raiteille.

Junamatkustamisen osuus henkilökilometreinä mitattuna on kasvanut vuodesta 1990 lähtien huomattavasti kaikissa Pohjoismaissa. Tämä antoi Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmälle kimmokkeen ehdottaa, että Pohjoismaat palauttaisivat yhdessä maiden väliset yöjunayhteydet. Ryhmän mukaan junien suosion kasvun luomaa nostetta tulisi hyödyntää.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta käsitteli Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdotuksen etäkokouksessaan keskiviikkona 29. huhtikuuta 2020.

Valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi on tyytyväinen siihen, että valiokunta asettui yksimielisesti ehdotuksen tueksi.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, kun pyrimme toteuttamaan pohjoismaisen yhteistyön uuden 2030-vision. Vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, ja Pohjoismaiden väliset hyvät ja ekologiset julkisen liikenteen ratkaisut ovat silloin itsestäänselvyys, Niemi sanoo.

Ruotsin hallitus on jo päättänyt perustaa yöjunayhteyden Tanskaan ja sieltä edelleen Eurooppaan. Valiokunta haluaa nyt, että yöjuna-asiaa tarkasteltaisiin laajemmasta pohjoismaisesta näkökulmasta.

Tämä on askel oikeaan suuntaan, kun pyrimme toteuttamaan pohjoismaisen yhteistyön uuden 2030-vision. Vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Pyry Niemi, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Ehdotuksen sisältö

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta päätti ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,

  • että teetetään nykytilanteesta ja tarpeista selvitys, johon sisältyy kustannus- ja rahoitussuunnitelma ja jossa selvitetään yöjunaliikenteen laajentamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sekä Pohjoismaissa että Pohjoismaista muihin Euroopan maihin. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa siihen, millaisia vaikutuksia yöjunaliikenteen laajentamisella voisi olla lentoliikenteeseen ja autoiluun sekä tavaraliikenteeseen.
  • että lisätään yhteistyötä yöjunayhteyksien avaamiseksi uudelleen Pohjoismaiden välille ja Eurooppaan sillä edellytyksellä, että selvityksen mukaan tällaiset toimet edesauttaisivat pyrkimystä tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue ja niistä olisi hyötyä maille.
  • että parannetaan tavarankuljetuksen koordinointia Pohjoismaissa, jotta tavaratonneja saataisiin siirrettyä teiltä rautateille ja merelle ilman, että raiteilla kulkevan tavaraliikenteen on kilpailtava matkustajaliikenteen kanssa.
  • että tehdään yhteistyötä yhteisen (digitaalisen) lippujärjestelmän mahdollistamiseksi Pohjoismaihin ja niiden välille niin kansalliseen kuin alueelliseenkin joukkoliikenteeseen.