Dagsorden

29.06.21

13:35 - 14:25

4.
Velfærd i Norden

13:35 - 13:55

4.4.
Afstemning

14:35 - 15:25

5.
Vækst og Udvikling i Norden

14:35 - 15:25

5.4.
Afstemning

15:35 - 16:10

6.
Nordisk Råds interne anliggender

15:35 - 16:10

6.3.
Afstemning

16:20 - 17:00

7.
Førstebehandling af nye medlemsforslag

30.06.21

12:30 - 14:30

8.
Hybride trusler og Cybersikkerhed

12:30 - 14:30

8.1.
Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

14:40 - 15:25

9.
Spørgetime med samarbejdsministrene

14:40 - 15:25

9.1.
Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

15:35 - 16:25

10.
Samfundssikkerhed

15:35 - 16:25

10.4.
Afstemning

06.07.21 | Nyhed

En opgradering af malmbanen er en vigtig faktor for den grønne omstilling i Norden

Manglende satsninger på infrastruktur kan blive en flaskehals for den grønne omstilling i Norden. Malmbanen i Nordsverige er et eksempel på, at industrien har taget sit ansvar, men at en manglende opgradering gør det svært at bidrage til at nå målene i Parisaftalen.

05.07.21 | Nyhed

Øresundsbroen har fortsat et uforløst potentiale

Øresundsbroen er et bevis på, at det nordiske samarbejde om infrastruktur giver konkrete resultater, hvis den politiske vilje er til stede. Den kan stadig fungere som inspiration for det nordiske samarbejde på transportområdet.

18.06.21 | Information

Livestreaming fra temasessionen 2021

Her finder du livestreaming fra vores møder under temasessionen.