Skolefrafald er en udfordring for hele Norden

12.12.18 | Nyhed
 Rundabordssamtal om skolavhopp

Bild från rundabordssamtalet om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden. Stortinget i Oslo den 7 december.

Fotograf
Peter Mydske / Stortinget.no

Rundbordssamtale om forebyggende folkesundhedsarbejde for at mindske skolefrafald i Norden.

Et forebyggende folkesundhedsarbejde i form af tidlige indsatser er afgørende, hvis frafaldet skal mindskes på ungdomsuddannelser i de nordiske lande. Det var hovedkonklusionen efter den rundbordssamtale, som Udvalget for Velfærd i Norden og Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden afholdt i Stortinget i Oslo den 7. december.

Vi har identificeret et behov for multi-professionelle faggrupper i skolen, herunder socialarbejdere, ergoterapeuter, coaches og frivillige fra civilsamfundet, som kan arbejde med "supported education". Hvis dette realiseres, vil lærerne få mere tid til netop at være lærere. Det siger Bente Stein Mathisen, ordfører for Udvalget for Velfærd i Norden.

I et debatindlæg efterlyser Anne-Berit Kavli, leder af Nordisk Ministerråds projekt "0-24 – Tværsektorielt samarbejde om udsatte børn og unge" tværpolitiske indsatser på politisk niveau, og at barnets tarv altid skal gå forud for sektorinteresser.

 

Mellem 20 og 30 procent dropper ud

Frafald i gymnasiet er en udfordring for hele Norden. 20-30 procent er droppet ud, inden de har fuldført deres uddannelse, når de er 20 år. Udfordringen med at mindske skolefrafald er endnu større, når det gælder erhvervsuddannelserne. Unge, som dropper ud af skolen, kan få store vanskeligheder med at komme ind på arbejdsmarkedet, hvilket får konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Der er flere årsager til, at de unge dropper ud af skolen:

  • personlige eller familiemæssige problemer
  • indlæringsvanskeligheder
  • en udsat socioøkonomisk situation.

Den stadig mere udbredte psykiske mistrivsel blandt unge har også betydning. Det er derfor relevant at arbejde forebyggende med folkesundhedsindsatser i et bredt perspektiv. Uddannelsessystemet, skolemiljøet og forholdet mellem lærere og elever er også vigtige faktorer. For at imødegå disse udfordringer er det vigtigt, at social- og uddannelsessektoren samarbejder og tager et fælles ansvar for at mindske skolefrafald.

Forebyggende indsatser er afgørende

Vi har brug for mødesteder, hvor vi kan samle de forskellige interessenter. Politisk lederskab er vigtigt, så der kan etableres et pres, siger Inger Christin Torp, Østfold fylkeskommune.

Udvalget for Velfærd i Norden og Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden inviterede derfor politikere fra de nationale social-, sundheds- og uddannelsesudvalg samt en række eksperter til at diskutere, hvordan vi skal komme videre i forhold til at mindske skolefrafald ved hjælp af forebyggende, tværsektorielle indsatser.

Dagens konklusioner skal nu diskuteres i de to udvalg.

Vi har brug for mødesteder, hvor vi kan samle de forskellige interessenter. Politisk lederskab er vigtigt, så der kan etableres et pres.

Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune.
Kontakt