Skolefrafall er en utfordring for hele Norden

12.12.18 | Nyhet
 Rundabordssamtal om skolavhopp

Bild från rundabordssamtalet om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden. Stortinget i Oslo den 7 december.

Fotograf
Peter Mydske / Stortinget.no

Rundebordssamtale om forebyggende folkehelsearbeid for å redusere skolefrafall i Norden.

Forebyggende folkehelsearbeid i form av tidlige tiltak er avgjørende for å redusere antallet frafall fra videregående utdanninger i de nordiske landene. Det var hovedkonklusjonen fra rundebordssamtalen Nordisk råds utvalg for velferd i Norden og for kunnskap og kultur i Norden hadde invitert til i Stortinget i Oslo 7. desember.

Vi har identifisert et behov for multiprofesjonelle yrkesgrupper i skolen, som sosialarbeidere, arbeidsterapeuter, coacher og frivillige fra sivilsamfunnet, som kan arbeide med det som på engelsk heter supported education. Om dette ble muliggjort, ville lærerne få mer tid til å være nettopp lærere. Dette mener Bente Stein Mathisen, leder for utvalget for velferd i Norden.

I et innlegg vektla Anne-Berit Kavli, leder for Nordisk ministerråds prosjekt “0–24 Tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge”, tverrsektorielle tiltak på politisk nivå og at barnets beste alltid må gå foran sektorinteresser.

 

Mellom 20 og 30 prosent faller fra

Frafall fra videregående utdanning er en utfordring for hele Norden. Mellom 20 og 30 prosent faller fra før de har fullført utdanningen når de er 20 år. Utfordringen med å redusere skolefrafall er enda større når det gjelder yrkesforberedende utdanninger. Ungdommer som faller fra skolen før tida, har gjerne store vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, noe som får konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Grunnene til at elever faller fra skolen før tida, er flere:

  • personlige eller familierelaterte problemer
  • læringsvansker eller
  • en utsatt sosioøkonomisk situasjon

De stadig mer utbredte psykiske problemene blant unge har betydning. Dermed er det viktig å arbeide forebyggende med folkehelsetiltak i et bredt perspektiv. Utdanningssystemet, skolemiljøet og forholdet mellom lærer og elever er også viktige faktorer. For å møte disse utfordringene er det viktig at sosial- og utdanningssektoren samarbeider og tar et felles ansvar for å redusere skolefrafall.​​​​​​​

Forebyggende tiltak er avgjørende

Vi trenger møteplasser der vi kan samle de ulike interessentene. Politisk lederskap er viktig for å drive saken, sier Inger Christin Torp i Østfold fylkeskommune.

Nordisk råds utvalg for velferd i Norden og utvalget for kunnskap og kultur i Norden samlet derfor politikere fra de nasjonale sosial- og helseutvalgene og utdanningsutvalgene for å sammen med eksperter diskutere hvordan man kan gå videre for å redusere antallet skolefrafall ved hjelp av forebyggende tverrsektorielle tiltak.

Konklusjonene fra dagen tas nå videre til diskusjon i begge utvalgene.

Vi trenger møteplasser der vi kan samle de ulike interessentene. Politisk lederskap er viktig for å drive saken.

Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune.
Rundabordssamtal skolavhopp_

Bild från rundabordssamtalet om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden. Stortinget i Oslo den 7 december.

Fotograf
Peter Mydske / Stortinget.no
Kontakt