Content

  09.11.21 | Deklarasjon

  Kunst og kultur som fremmere av bærekraftig utvikling

  De nordiske kulturministrene godkjente følgende deklarasjon på sitt møte i København 3. november 2021.

  02.09.20 | Information

  Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

  Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.

  19.11.21 | Nyhet

  Det skal være nemt at være klimavenlig

  Et massivt privat overforbrug er en udfordring, som alle de nordiske lande står med. Derfor skal det gøres nemmere som borger i Norden at vælge klimavenlige løsninger. Et 4-årigt tværsektorielt program finansieret af Nordisk Ministerråd tager udfordringen op.

  09.11.21 | Nyhet

  Kulturministrene: Kulturen er en bærende kraft for bærekraftig utvikling

  Kunst og kultur har en umistelig egenverdi og har samtidig mye å tilby for at vi skal nå visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Det sier de nordiske kulturministrene i en felles deklarasjon som ble presentert tirsdag.