Innhold

01.02.21 | Nyhet

Økokritiske tendenser i ny antologi om nordisk barne- og ungdomslitteratur

Klimakrisen og miljøtemaet tar stadig større plass i bøkene barn og unge leser. En ny antologi presenterer både uro og framtidstro I et økokritisk perspektiv i barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Antologien er resultatet av et unikt samarbeid mellom nordiske forskere, forfattere og ...

09.11.20 | Nyhet

Klimakrisen engasjerer unge lesere i Norden

Kan litteraturen skape forståelse for en verden i forvandling? Hjelpe barn å håndtere klimaangst? Hvilke tendenser kan vi se i de nordiske landene? Klimatrusselen, forholdet til naturen og utrydningstruede dyr er noen av temaene som tar stadig større plass i de unges bokhyller. På et no...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

02.09.20 | Information

Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.