Innhold

09.11.20 | Nyhet

Klimakrisen engasjerer unge lesere i Norden

Kan litteraturen skape forståelse for en verden i forvandling? Hjelpe barn å håndtere klimaangst? Hvilke tendenser kan vi se i de nordiske landene? Klimatrusselen, forholdet til naturen og utrydningstruede dyr er noen av temaene som tar stadig større plass i de unges bokhyller. På et no...

28.10.20 | Nyhet

Ministre: Kultur er drivkraften for bærekraftig utvikling i Norden

Bærekraft var den grønne tråden på kulturministrenes andre digitale ministermøte under Danmarks formannskap. Ministrene diskuterte kultursektorens prioriteringer de kommende årene for å nå Nordisk ministerråds nye visjon og samtidig styrke fellesskap, utvikling og samarbeid i kultursekt...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

02.09.20 | Information

Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.