Content

15.06.20 | News

Gränshinderrådet i brev till statsministrarna: Ta fram en nordisk krisstrategi!

Ta fram en nordisk strategi för kommande kriser och informera grannländerna i god tid innan rörligheten över gränserna begränsas. Den uppmaningen kommer Gränshinderrådet med i ett brev till de nordiska regeringscheferna. Rådet har också skickat brev till finansministrarna med uppmaninge...

12.06.20 | News

Så tar sig den nordiska arbetsmarknaden ur krisen

På några få månader förvandlades en god nordisk arbetsmarknad till en krisdrabbad, med tiotusentals uppsägningar och konkurser. Vägen tillbaka går via utbildningssatsningar och konstruktivt samarbete med arbetsmarknadens parter, anser de nordiska arbetslivsministrarna.

02.11.16 | Declaration

Nordic Declaration on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education The Reykjavik Declaration (Revised 2016)

The Nordic region is an open area in terms of education, training and the labour market. Nordic co-operation in these fields is broad, deep and unique, and must be maintained and extended.

28.02.20 | Information

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U)

Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs og kompetenceregion.