Innhold

06.10.21 | Nyhet

Slik kan integreringen i Norden bli bedre

Hvis du er en ung flyktning med opphold i Norden, er sjansen stor for at du har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere utdannelse og er mer arbeidsledig enn majoritetsbefolkningen. Forskerne bak en stor nordiske studie har identifisert betydelige ulikheter både innen og mellom de nor...

14.09.21 | Nyhet

Unge rådgiver Nordisk Ministerråd

Unge er nøglespillere i udviklingen af det nye materiale, der skal forklare, hvad Nordisk Ministerråd er, og hvorfor arbejde her også er til gavn for børn og unge i Norden.

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

02.09.20 | Information

Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.