Innhold

  Nyheter
  05.05.22 | Nyhet

  Styrker mobiliteten på utdanningsområdet

  De nordiske utdanningsministre har i dag skrevet under en revidert versjon av Reykjavikdeklarasjonen. Hensikten med revisjonen er å understreke viktigheten av mobiliteten på utdanningsområdet.

  25.04.22 | Nyhet

  Nordplus åpner for å gi støtte til ukrainske studenter

  Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning har i samarbeid med de baltiske landene besluttet å endre sine regler for Nordplus. Nå blir det mulig å gi økonomisk støtte til ukrainske studenter. Vedtaket er midlertidig og kommer som en konsekvens av krigen i Ukraina, og det faktum at ...

  02.09.20 | Information

  Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

  Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.

  02.11.16 | Deklarasjon

  Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2022)

  Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.