Innhold

27.06.19 | Nyhet

Bedre vilkår for studier ved nordiske folkehøyskoler

Har du planer om å studere ved en folkehøyskole i et annet nordisk land, kan det bli en dyr affære. I hvert fall slik reglene for støtte fungerer i dag, og det vil Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur endre med et nytt forslag.

19.06.19 | Nyhet

Ny visjon for det nordiske samarbeidet

En global foregangsregion når det gjelder klima og bærekraft , og en enda mer integrert region enn før – det skal være de mest sentrale målene for den fellesnordiske politikken det kommende tiåret, mener de nordiske samarbeidsministrene. Visjonen framhever samarbeidets viktigste målsetn...

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...