Innhold

03.12.20 | Nyhet

Unges trivsel på den politiske dagsorden

De fleste unge trives med sine liv, men andelen som mistrives øker. Det vil de nordiske utdannelsesministre nå sette under lupen. Hvorfor skjer det, og hva kan utdannelsessektoren bidra med får å øke trivselen blant unge mennesker?

03.11.20 | Nyhet

Norden og Estland går sammen om millionbevilgning til forskning på covid-19

Fem nordiske forskningsprosjekter om covid-19 blir nå satt i gang og tar utgangspunkt i de nordiske landenes unike helsedata. Forskningen bidrar dermed til å øke kunnskapen om covid-19 til nytte ikke bare for Norden, men for hele verden.

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

02.09.20 | Information

Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.