Innhold

01.02.21 | Nyhet

Økokritiske tendenser i ny antologi om nordisk barne- og ungdomslitteratur

Klimakrisen og miljøtemaet tar stadig større plass i bøkene barn og unge leser. En ny antologi presenterer både uro og framtidstro I et økokritisk perspektiv i barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Antologien er resultatet av et unikt samarbeid mellom nordiske forskere, forfattere og ...

26.01.21 | Nyhet

Digital nettlegetjeneste skal også nå eldre

Bruken av digitale nettlegetjenester som alternativ til fysiske legebesøk har økt markant i flere nordiske land de senere årene, men en gruppe eldre henger etter. Det bekymrer Nordisk råds velferdsutvalg, som nå anbefaler Nordisk ministerråd å få området belyst nærmere, så alle har de s...

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

02.09.20 | Information

Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.