Innhold

  Nyheter
  Informasjon
  28.02.20 | Information

  Fremtidens kompetanser

  Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...

  Arrangementer
  Deklarasjoner
  Prosjekter
  Publikasjoner
  Støttemuligheter
  Statistikk