Innhold

27.04.19 | Nyhet

Uddannelse får flygtninge i arbejde

Ny rapport stiller skarpt på, hvordan Danmark, Sverige og Norge klarer sig indbyrdes, når det handler om at hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet – samt hvilke indsatser, der ligger bag. Uddannelse har vidst sig effektivt i Norge og Sverige.

05.04.19 | Nyhet

Lærernes rolle i samfunnet må styrkes

Lærerne har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Den rollen speiles ikke alltid i deres allmenne status. Det mener de Nordiske ministre for utdanning at det er på høy tid at vi gjør noe med. Temaet sto derfor høyt på dagsordenen da ministrene møttes i Reykjavik 9. april.

02.11.16 | Deklarasjon

Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...