Indhold

05.04.19 | Nyhed

Lærernes rolle i samfundet skal styrkes

Lærerne har en vigtig rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle afspejler sig ikke altid i deres generelle status. De nordiske ministre for uddannelse mener, at det er på høje tid, at vi gør noget ved dette. Temaet stod derfor højt på dagsordenen, da ministrene mødtes i Reykjavik den 9. ...

02.04.19 | Nyhed

Tidlig omsorg og utdannelse er grunnmuren resten av livet står på

Mange land ser til den nordiske førskolemodellen som inkluderende, universell og med en unik kombinasjon av omsorg lek og læring. I Norden er tidlig omsorg og utdannelse den viktigste byggesteinen for fremtidens læring. Det handler om høy kvalitet og investering i barns oppvekstsvilkår....

04.10.18 | Deklaration

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

03.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...