Indhold

13.04.21 | Nyhed

Norden skal lære af pandemiperiodens fejltagelser

Det nordiske samarbejde har været under hårdt pres i coronaåret, konstaterede Nordisk Råds præsidium på sit møde den 13. april. Men nu er der rig mulighed for at lære af udfordringerne i pandemiperioden og styrke samarbejdet for at skabe en tryggere og bedre hverdag for Nordens indbygge...

01.02.21 | Nyhed

Økokritiske strømninger i ny antologi om nordisk børne- og ungdomslitteratur

Klimakrisen og miljøtemaet fylder mere og mere i de bøger, som børn og unge læser. En ny antologi præsenterer både uro og fremtidstro ud fra et økokritisk perspektiv inden for børne- og ungdomslitteraturen i Norden. Antologien er resultatet af et unikt samarbejde mellem nordiske forsker...

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2016)

Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.

02.09.20 | Information

Om Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne.