Indhold

09.09.19 | Nyhed

Ny uddannelse skal forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens

Når Göteborg Universitet i denne uge slår dørene op for en ny nordisk sundhedsuddannelse, er det målet at gøre de studerende i stand til bedre at forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens til gavn for sundheden i Norden.

03.09.19 | Nyhed

Ingen i Norden skal rammes af æresrelateret vold

Nordisk Råds velfærdsudvalg ønsker et Norden, hvor mennesker frit kan forfølge egne drømme og ikke bliver styret af æresrelateret undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velfærdsudvalget et øget nordisk regeringssamarbejde på området.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2016)

Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...