Indhold

  Nyheder
  05.05.22 | Nyhed

  Styrker mobiliteten på uddannelsesområdet

  De nordiske uddannelsesministre har i dag underskrevet en revideret version af Reykjavikdeklarationen. Hensigten med revisionen er at understrege vigtigheden af mobiliteten på uddannelsesområdet.

  25.04.22 | Nyhed

  Nordplus åpner for å gi støtte til ukrainske studenter

  Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning har i samarbeid med de baltiske landene besluttet å endre sine regler for Nordplus. Nå blir det mulig å gi økonomisk støtte til ukrainske studenter. Vedtaket er midlertidig og kommer som en konsekvens av krigen i Ukraina, og det faktum at ...

  02.09.20 | Information

  Om Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

  Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne.

  02.11.16 | Deklaration

  Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2022)

  Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.