Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Tidsbegränsad anställning i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Privata försäkringar i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring när du arbetar utomlands

Køb af varer og tjenester i Sverige

Köp av varor och tjänster i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.