Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommarjobb i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Køb af varer og tjenester i Sverige

Köp av varor och tjänster i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Privata försäkringar i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.