Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Sverige fra utlandet

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytte fra Sverige til utlandet

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.