Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Huskeliste når du flytter fra Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Midlertidig ansettelse i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring når du arbeider i utlandet

Køb af varer og tjenester i Sverige

Kjøp av varer og tjenester i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.