Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Køb af varer og tjenester i Sverige

Kjøp av varer og tjenester i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.