Content

26.06.20 | News

Nordiska rådet räknar med session i oktober

Nordiska rådets viktigaste politiska händelse under året, sessionen, kommer att arrangeras i Reykjavik i oktober. Beslutet kommer från rådets presidium, och föregås, pga av COVID19, av en lång period av osäkerhet. Dagens presidiemöte var digitalt, liksom alla de övriga möten som Nordisk...

25.06.20 | News

Avskaffa tidsskillnaderna i Norden

Nordiska rådet bör verka för att få samma tidszon i hela fastlands-Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.