Content

  10.05.22 | News

  Nominations for the 2022 Nordic Council Music Prize

  Twelve works have been nominated for the 2022 Nordic Council Music Prize for their high artistic standard. These include albums with electronic music, folk and art music, as well as new concepts such as a nonet for flutes and a kinetic opera, which have all been produced by composers fr...

  06.05.22 | News

  Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

  De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentariker...