Content

02.12.18 | News

International appetite for Nordic food policies

International interest in Nordic know-how on how citizen-driven policies can catalyse the transformation of food systems has grown remarkably during the last year. Both governmental bodies in, for instance, Costa Rica, India and Scotland as well as agenda-setting international organisat...

30.10.18 | News

De nordiska möjligheternas tid är nu

Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för reg...

13.12.18 | Information

Think Nordic! Podcast: Who are the Nordics to talk about sustainability?

Nordic countries have a reputation as global frontrunners on sustainability, but with high levels of consumption also comes challenges. How can Nordic climate solutions work in other parts of the world?