Guide: jobbe i Sverige

En bog med tjekliste
Photographer
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Denne guiden gir deg en samlet oversikt over arbeidstillatelse, jobbsøking, godkjenning, lønn, skatt og arbeidsvilkår når du planlegger å jobbe i Sverige.

Overveier du å søke jobb i Sverige, bør du sette deg inn i hva som gjelder angående jobbsøking, godkjenning, skatt, sosial sikring og arbeidsvilkår.

Bruk guiden som en sjekkliste over de viktigste tingene du må huske på når du skal jobbe i Sverige.

Arbeidstillatelse i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og jobbe i Sverige uten å søke arbeids- og oppholdstillatelse.

Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller i Sveits, trenger du ikke søke om tillatelse til å jobbe i Sverige. Du kan begynne å søke jobb med det samme. Du har også rett til å starte og drive din egen virksomhet.

Hvis du er statsborger i Sveits og ønsker å jobbe  mer enn tre måneder, må du søke om svensk oppholdstillatelse.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, må du ha tillatelse til å jobbe i Sverige.
Det finnes forskjellige former for arbeidstillatelse avhengig av hvor du kommer fra, hvor lenge du har tenkt å bli i Sverige, og hva du har tenkt å jobbe med. Du må kontakte Migrationsverket i Sverige for å finne ut hva som gjelder for deg.

Søk jobb i Sverige

Du kan finne informasjon om å søke jobb i Sverige på Info Nordens nettsider. Du kan også lese om å søke jobb i Sverige på Sweden.se og den svenske arbeidsformidlingens nettsted.

Søk jobb i Sverige med dagpenger fra hjemlandet ditt

Hvis du mottar arbeidsledighetsdagpenger i et annet EU- eller EØS-land, er det mulig at du kan motta dagpengene i opptil tre måneder mens du søker jobb i Sverige. Du kan lese om dette på Info Nordens nettsider.

Godkjenning i Sverige

Noen yrkestitler er beskyttet i Sverige. Det betyr at du må ha en svensk legitimasjon eller en godkjenning for å kunne utføre denne typen arbeid i Sverige.

På Info Nordens nettside finner du informasjon om hvilke utdanninger som krever godkjenning for å jobbe i Sverige, og hvilken myndighet du må kontakte for å få svensk godkjenning.

Lønn, ansettelsesvilkår og fagforeninger i Sverige

De nordiske landene ligner på hverandre, men det er ulikheter i ansettelsesforholdene i de nordiske landene.

Når du begynner å jobbe i Sverige, bør du derfor undersøke hva som gjelder vedrørende lønn, ansettelsesvilkår og rettigheter og plikter som ansatt i Sverige. Sånn sikrer du deg ordentlige arbeidsforhold på det svenske arbeidsmarkedet.

Du kan få informasjon om lønnstatistikk og hva du skal ha i lønn ifølge overenskomsten din hos fagforeningen som dekker ditt yrkesområde.

Den svenske arbeidsformidlingen, Arbetsförmedlingen, har informasjon om rettigheter og plikter som ansatt i Sverige.

Skatt i Sverige

Når du skal jobbe i Sverige, må du enten ha svensk personnummer eller samordningsnummer for å kunne betale skatt i Sverige, og for å kunne motta sykepenger (sjukpenning) hvis du ikke kan komme på jobb.

Du må også ha et skattekort (A-skattsedel) for at arbeidsgiveren kan trekke skatt av lønnen din og betale sosiale avgifter (arbeidsgiveravgifter).

Du må kontakte Skatteverket i Sverige for å få personnummer/samordningsnummer og skattekort.

Sosialforsikring i Sverige

Hvis du flytter til Sverige for å jobbe, vil du som hovedregel være omfattet av det svenske trygdesystemet.

Du kan være omfattet av trygdesystemet i et annet land hvis du for eksempel er utstasjonert eller hvis du jobber i andre land enn Sverige.

Å tilhøre et lands trygdesystem betyr at det er reglene i det landet som gjelder for deg på områder som arbeidsledighetsforsikring, pensjon, sykepenger, familieytelser, foreldrepenger, helseytelser og bostøtte. Du kan lese mer om sosialforsikring i Sverige på Info Nordens nettsider.

Jobbe eller bo i andre nordiske land

Hvis du pendler til jobb i et nordisk land fra hjemmet ditt i et annet nordisk land, må du undersøke hva som gjelder vedrørende skatteforhold og hvilket trygdesystem du tilhører.

Hvis du jobber i to land, må du være oppmerksom på at arbeidsgiverne dine i begge landene du jobber i, som hovedregel skal betale sosiale avgifter til landet der du er sosialforsikret.

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU eller EØS og bor i et annet nordisk land som du ønsker å bli boende i mens du jobber i Sverige, må du søke om arbeidstillatelse i Sverige. Du må også forsikre deg om at du kan pendle til jobb i Sverige uten at det får konsekvenser for din gjeldende oppholdstillatelse i det andre nordiske landet.

Sesongjobb i Sverige

Det er mange gode grunner til å overveie sesongarbeid i Sverige. Du får en sjanse til å tilegne deg nye ferdigheter, prøve en ny jobb, møte nye mennesker og lære et nytt land å kjenne.

Du kan lese om svenske jobbmuligheter, kontraktsforhold, feriepenger, arbeidsmiljøregler og hva som gjelder hvis du blir syk mens du har en sommerjobb eller en annen tidsbegrenset ansettelse i Sverige, på Info Nordens nettsider.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.