Guide: Jobba i Sverige

En bog med tjekliste
Fotograf
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Den här guiden ger dig en översikt över arbetstillstånd, jobbsökning, auktorisation, lön, skatt och arbetsvillkor när du planerar att jobba i Sverige.

Om du funderar på att söka jobb i Sverige bör du sätta dig in i vad som gäller avseende jobbsökning, auktorisation, skatt, socialförsäkring och arbetsvillkor.

Använd guiden som en checklista över de viktigaste sakerna du bör tänka på när du ska jobba i Sverige.

Arbetstillstånd i Sverige

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i Schweiz behöver du inte ansöka om arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Du kan börja söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag.

Om du är medborgare i Schweiz och vill jobba i mer än tre månader måste du ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz måste du ha tillstånd för att jobba i Sverige. Det finns olika typer av arbetstillstånd beroende på var du kommer ifrån, hur länge du tänker stanna i Sverige och vad du tänker jobba med. Kontakta Migrationsverket för att ta reda på vad som gäller för dig.

Sök jobb i Sverige

Du hittar information om att söka jobb i Sverige på Info Nordens webbsidor. Du kan också läsa mer om att söka jobb i Sverige på sweden.se och på Arbetsförmedlingens webbplats.

Sök jobb i Sverige med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

Om du får arbetslöshetsersättning i ett annat EU- eller EES-land kan du få ersättningen i upp till tre månader medan du söker jobb i Sverige. Du kan läsa mer om detta på Info Nordens webbsidor.

Auktorisation i Sverige

Vissa yrkestitlar är skyddade i Sverige. Det innebär att du behöver en svensk legitimation eller auktorisation för att utöva dessa yrken i Sverige.

På Info Nordens webbsidor hittar du information om vilka utbildningar som kräver legitimation för att arbeta i Sverige och vilken myndighet du måste kontakta för att få svensk legitimation.

Lön, anställningsvillkor och fackförbund i Sverige

De nordiska länderna liknar varandra, men anställningsvillkoren skiljer sig mellan de nordiska länderna.

När du börjar jobba i Sverige bör du därför ta reda på vad som gäller avseende lön och anställningsvillkor samt rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige. På så sätt ser du till att du får bra arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

Du kan få information om lönestatistik och vad du bör få i lön enligt ditt kollektivavtal från det fackförbund som omfattar ditt yrkesområde.

Arbetsförmedlingen har information om rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige.

Skatt i Sverige

När du ska jobba i Sverige måste du antingen ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna betala skatt i Sverige och för att kunna få sjukpenning om du inte kan gå till jobbet.

Du måste också ha en A-skattsedel för att din arbetsgivare ska kunna dra skatt från din lön och betala arbetsgivaravgifter.

Kontakta Skatteverket för att få personnummer/samordningsnummer och skattsedel.

Socialförsäkring i Sverige

Om du flyttar till Sverige för att jobba kommer du i regel att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning.

Du kan omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i ett annat land om du till exempel är utstationerad eller om du jobbar i andra länder än Sverige.

Att omfattas av ett lands socialförsäkringslagstiftning innebär att det är reglerna i det landet som gäller för dig på områden som arbetslöshetsförsäkring, pension, sjukpenning, familjeförmåner, föräldrapenning, hälso- och sjukvård samt bostadsbidrag. Du kan läsa mer om socialförsäkring på Info Nordens webbsidor.

Jobba eller bo i andra nordiska länder

Om du arbetspendlar till ett nordiskt land från ditt hem i ett annat nordiskt land ska du ta reda på vad som gäller för dig beträffande skatt och socialförsäkring.

Om du jobbar i två länder bör du vara medveten om att dina arbetsgivare i båda dessa länder i regel måste betala socialförsäkringsavgifter till det land där du är socialförsäkrad.

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU eller EES och bor i ett annat nordiskt land där du vill bo kvar medan du jobbar i Sverige måste du ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Du ska också se till att du kan arbetspendla till Sverige utan att det får konsekvenser för ditt uppehållstillstånd i det andra nordiska landet.

Säsongsjobb i Sverige

Det finns många goda skäl för att säsongsarbeta i Sverige. Du får en chans att skaffa dig nya färdigheter, prova på ett nytt jobb, träffa nya människor och lära känna ett nytt land.

På Info Nordens webbsidor kan du läsa om svenska jobbmöjligheter, anställningskontrakt, semesterersättning, arbetsmiljöregler och vad som gäller om du blir sjuk medan du har ett sommarjobb eller annan tidsbegränsad anställning i Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.