410. Grunde Almeland (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
410
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Når det gjelder det siste som representanten Asphjell sier, er jeg også veldig for at man skal få bort geoblokkeringen. Men er det én ting de siste årene har vist oss, er det nettopp at både film- og tv-området er i veldig stor endring. Skillet mellom de gamle konseptene, der film var én ting og tv var noe helt annet, begynner å viskes ut. Vi ser også at manusforfattere, produksjonselskap og skuespillere i mye større grad enn før også veksler mellom film- og tv-sjangeren. Det er en endring vi ser eksploderer. Også med de nye strømmetjenestene og den endrede måten vi konsumerer denne typen innhold på, ser man at konseptene i mye større grad krysser hverandre.

Ser ikke den sosialdemokratiske gruppen at en sånn type forslag også er nyttig nettopp for å anerkjenne tv-mediet og hele det produksjonsmiljøet som står bak?