Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Ingela Wadbring ny direktör för Nordicom

09.12.14 | Fréttir
Nordicom, det nordiska kunskapscentret inom medie- och kommunikationsområdet får ny direktör.

Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall, blir ny föreståndare för Nordicom. Hon tillträder sin tjänst 1 februari 2015.

Professor Ulla Carlsson, nuvarande föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet, blir innehavare av en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

– Det gäller att på något sätt medverka till en funktion oberoende av partsintressen som på reguljär basis följer och rapporterar om mediernas frihet från ett globalt perspektiv.

Norden är sannolikt den enda plats i världen där en sådan funktion skulle kunna erhålla legitimitet samtidigt som Norden ger ett faktiskt bidrag till demokratiutvecklingen i världen, säger Ulla Carlsson.

Ulla Carlsson fortsätter sin tjänst på Nordicom fram till dess att Ingela Wadbring tillträder.