Tilsammans för ett grönt Norden

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
De nordiska länderna efterfrågar i stigande grad uppdaterad kunskap, exempel på best practice och konkreta lösningar på hur vi kan tackla klimatkrisen och biodiversitetskrisen i en nordisk kontext. Här finner du konkreta exempel på det gemensamma arbetet som pågår.
Útgáfunúmer
2022:022