Ekstra nordisk ministermøte om tørkerammet skog- og landbruk

14.09.18 | Nyhet
brandflyg
Fotograf
Tor Erik Schröder/Scanpix
Sommerens ekstremvær er over, men det er nå mangelen på grovfôr og inntekter slår inn over landbruket i hele Norden. I Danmark, Sverige, Norge og Finland blir avlingene mellom 20 og 50 prosent lavere enn normalt, med økonomiske tap i milliardbeløp som resultat. På onsdag holder de nordiske landbruksministrene et ekstra møte for å diskutere den akutte situasjonen – men også strategier for framtiden.

Den svenske landsbygdministeren Sven-Erik Bucht har invitert kollegaene fra de andre nordiske landene til et ekstra nordisk ministerråd i Stockholm onsdag 19. september.

På dagsordenen står både den akutte situasjonen for landbruket og skogbrannene som i sommer herjet i alle de nordiske landene unntatt Island.

Hensikten med møtet er å diskutere mulighetene for å styrke den nordiske beredskapen for ekstremt vær, både på kort og lang sikt.

  Dansk brannfly til Sverige, islandsk høy til Norge.

  I sommer har fly og helikoptre fra Norge og Danmark slokket skogbranner i Sverige, innenfor rammen av EUs avtale om sivil beredskap.

  Nå vil de nordiske ministrene utveksle erfaringer fra sommerens brannbekjempelse og undersøke mulighetene for ytterligere nordisk samarbeid.  

  På begynnelsen av høsten har Island forsynt blant annet Norge med høy og silofôr. Mens gresset som dyrkes til grovfôr har tørket bort i fire av fem nordiske land, har Island hatt usedvanlig store regnmengder denne sommeren.

  Mer hardføre sorter kan være nødvendig

  På kort sikt forårsaker den ekstreme værsommeren 2018 dårligere avlinger og tilgang til beite, høyere fôrkostnader og nedslakting av melke- og kjøttdyr, og alle de nordiske landene forbereder støttepakker for landbruket. 

  På lengre sikt kan ekstremvær som følge av klimaendringene påvirke landbruksforetakenes risikoprofiler, investeringsvilje og renter.

  Det kan bli nødvendig å tilpasse jordbruket til et mer ustabilt klima og utvikle mer hardføre plantesorter som tåler ekstrem tørke eller store regnmengder.

  Her kan landene benytte seg av den fellesnordiske genbanken NordGen, som har som oppdrag å bevare og sikre et mangfold av genetiske ressurser for mat og landbruk i Norden.

   

  Fakta/Slik rammer tørken Norden:

  • Dansk landbruk venter 30–40 prosent lavere avlinger enn normalt, noe som kan føre til et økonomisk tap for landbruket på 6,4 milliarder DKK.
  • Norsk landbruk venter et tap på 5–6 milliarder NOK, framfor alt på grunn av mangelen på grovfôr.
  • Det svenske Jordbruksverket venter at avlingene blir 25 prosent lavere enn normalt.
  • Finland regner med 20–50 prosent lavere avlinger enn normalt, og at den tørre sommeren koster jordbruket 400 millioner euro.
  • Island har hatt en regnfull vår og sommer med 70–80 prosent mer nedbør enn normalt i den sørlige delen av landet. Det gir lavere kvalitet på grovfôret, men Island har blant annet eksportert 30 000 rundballer til Norge.