Extra nordiskt ministermöte om torkdrabbat skogs- och lantbruk

14.09.18 | Nyhet
brandflyg
Fotograf
Tor Erik Schröder/Scanpix
Sommarens extremvärme är över, men det är nu bristen på grovfoder och intäkter slår mot lantbruken i hela Norden. I Danmark, Sverige, Norge och Finland blir skördarna mellan 20 och 50 procent lägre än normalt, med ekonomiska förluster i miljardbelopp som följd. På onsdag håller de nordiska lantbruksministrarna ett extra möte för att diskutera den akuta situationen – men även strategier för framtiden.

Den svenska landsbygdsministern Sven-Erik Bucht har bjudit in kollegorna i de övriga Nordiska länderna till ett extra nordiskt ministerråd i Stockholm på onsdag den 19 september.

På dagordningen står både det akuta läget för lantbruket och skogsbränderna som i sommar härjat i alla de nordiska länderna utom på Island.

Syftet med mötet är att diskutera möjligheterna att stärka den nordiska beredskapen för extremt väder, både på kort och lång sikt.

  Danskt brandflyg till Sverige, Isländskt hö till Norge

  Under sommaren har flyg och helikoptrar från Norge och Danmark släckt skogsbränder i Sverige, inom ramen för EU:s avtal om civil beredskap.

  Nu vill de nordiska ministrarna utväxla erfarenheter av sommarens brandbekämpning och undersöka möjligheten till ytterligare nordiskt samarbete.  

  Under början av hösten har Island försett bland annat Norge med hö och ensilage. Medan gräset som odlas till grovfoder torkat bort i fyra av fem nordiska länder, har Island haft ovanligt stora regnmängder under sommaren.

  Tåligare grödor kan behövas

  På kort sikt orsakar den extrema vädersommaren 2018 sämre skörd och tillgång till bete, högre foderkostnader och utslaktning av mjölk- och köttdjur, och alla de nordiska länderna förbereder stödpaket för lantbruket. 

  På längre sikt kan extremväder till följd av klimatförändringarna påverka lantbruksföreagens riskprofiler, investeringsvilja och räntor.

  Det kan bli nödvändigt att anpassa jordbruket till ett mer ostabilt klimat och ta fram tåligare grödor som klarar extrem torka eller stora regnmängder.

  Här kan länderna använda sig av den gensamma nordiska genbanken NordGen, vars uppdrag är att bevara och säkra en mångfald av genetiska resurser för mat och lantbruk i Norden.

   

  Fakta/Så slår torkan mot Norden:

  • Dansk lantbruk förväntar 30-40 procent lägre skörd än normalt, vilket kan leda till ett ekonomiskt tapp för lantbruket på 6,4 miljarder DKK.
  • Norskt lantbruk förväntar sig ett tapp på 5-6 miljarder NOK, framför allt på grund av bristen på grovfoder.
  • Det svenska Jordbruksverket förväntar att skörden blir 25 procent lägre än normalt.
  • Finland räknar med 20-50 procent lägre skörd än normalt, och att den torra sommaren kostar jordbruket 400 miljoner euro.
  • Island har haft en regnig vår och sommar med 70-80 procent mer nederbörd än normalt i den södra delen av landet. Det ger lägre kvalitet på grovfodret, men Island har bland annat exporterat 30 000 rundbalar hö till Norge.