Ekstra nordisk ministermøde om tørkeramt skov- og landbrug

14.09.18 | Nyhed
brandflyg
Fotograf
Tor Erik Schröder/Scanpix
Sommerens ekstreme varme er overstået, men nu rammer manglen på grovfoder og indtægter landbruget i hele Norden. I Danmark, Sverige, Norge og Finland er høsten mellem 20 og 50 procent lavere end normalt. Det betyder økonomiske tab i milliardklassen. På onsdag holder de nordiske landbrugsministre et ekstra møde for at diskutere den akutte situation – men også strategier for fremtiden.

Den svenske landsbygdminister, Sven-Erik Bucht, har inviteret sine kolleger fra de øvrige nordiske lande til et ekstra nordisk ministerråd i Stockholm på onsdag den 19. september.

På dagsordenen er både den akutte situation for landbruget samt skovbrandene, som denne sommer har hærget i alle de nordiske lande bortset fra Island.

Hensigten med mødet er at diskutere mulighederne for at styrke det nordiske beredskab i forhold til ekstremt vejr, både på kort og lang sigt.

  Danske brandfly til Sverige, islandsk hø til Norge

  I løbet af sommeren har fly og helikoptere fra Norge og Danmark slukket skovbrande i Sverige inden for rammerne af EU's aftale om civilt beredskab.

  Nu vil de nordiske ministre udveksle erfaringer fra sommerens brandbekæmpelse og undersøge mulighederne for yderligere nordisk samarbejde.  

  I begyndelsen af efteråret forsynede Island blandt andet Norge med hø og ensilage. Mens græsset, som skulle bearbejdes til grovfoder gik til i tørken i fire ud af fem nordiske lande, havde Island usædvanligt store regnmængder i løbet af sommeren.

  Mere robuste afgrøder kan være nødvendige.

  På kort sigt forårsager det ekstreme vejr i sommeren 2018 en dårligere høst og mangel på foder til græssende dyr, højere udgifter til foder og nedslagtning af malke- og kødkvæg. Desuden forbereder alle de nordiske lande støttepakker til landbruget. 

  På længere sigt kan det ekstreme vejr som følge af klimaforandringerne påvirke landbrugsvirksomhedernes risikoprofiler, investeringsvilje og renter.

  Det kan blive nødvendigt at tilpasse landbruget til et mere ustabilt klima og bruge mere robuste afgrøder, som er modstandsdygtige over for tørke eller store regnmængder.

  Her kan landene benytte den fælles nordiske genbank, NordGen, hvis opgave er at bevare og sikre en mangfoldighed af genetiske ressourcer inden for fødevarer og landbrug i Norden.

   

  Fakta/Sådan rammer tørken Norden:

  • Dansk landbrug forventer et høstudbytte, som er 30-40 procent lavere end normalt. Det kan medføre økonomiske tab for landbruget på 6,4 milliarder DKK.
  • Norsk landbrug forventer et tab på 5-6 milliarder NOK. Det skyldes primært manglen på grovfoder.
  • Jordbruksverket i Sverige forventer, at høsten bliver 25 procent lavere end normalt.
  • I Finland forventer man et høstudbytte, som er 20-50 procent lavere end normalt, og at den tørre sommer vil koste landbruget 400 millioner euro.
  • Den sydlige del af Island har haft 70-80 procent mere nedbør end normalt igennem foråret og sommeren. Det medfører grovfoder af en lavere kvalitet, men Island har blandt andet eksporteret 30.000 rundballer med grovfoder til Norge.