Et skritt nærmere formelt nordisk transportsamarbeid

08.11.22 | Nyhet
Transportdebatt under sesjonen 2022
Fotograf
André Jamholt / norden.org

Het debatt om nordisk samarbeid om transport og infrastruktur. Skal den formaliseres eller fortsette å være uformell?

Fra venstre - Kjell-Arne Ottosson (Mittengruppen), Norges Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Finlands Transportminister Timo Harakka, Åsa Karlsson (Den sosialdemokratiske gruppen og Stein-Erik Lauvås (Den sosialdemokratiske gruppen)

Det går langsomt, men det går fremover. Sikkerhetssituasjonen i verden styrker kravet om et sterkere og formalisert nordisk samarbeid om infrastruktur som transport og digitalisering. Det ble tydelig under Nordisk råds sesjon i Helsingfors.

Nordisk råd har i snart fire år presset på for at de nordiske landene skal styrke samordningen av store oppgaver innenfor infrastruktur i et eget ministerråd for infrastruktur ved Nordisk ministerråd.

Nordisk råd mener bedre koordinering er helt avgjørende for at Norden skal nå målene i statsministrenes visjon 2030. Visjonen krever at samordning av politikken mellom de nordiske landene for å skape bærekraftig transportløsninger til havs, på land og i luften. Det handler blant annet om elektrifisering av havner og sjøfarten, elektrifisering av luftfarten, bærekraftig godstransport og en nordisk plan for høyhastighetstog. 

- Dette er en sak som har pågått i mange år. Det var et enstemmig Nordisk råd som i 2018 løftet opp viktigheten av å få formalisert samarbeidet om transport. Nordisk råd har støtte fra et samlet næringslivet. I tillegg har 12 ulike grensekomiteer sagt at de ønsker et ministerråd for transport. Jeg kommer ikke til å gi meg før dette er på plass, sier Stein Erik Lauvås, talsperson for transport i Utvalg for vekst og utvikling i Norden.

Positive signaler

Under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 har det vært bevegelse i positiv retning. Norge slo fast i sitt formannskapsprogam at de også ønsker å styrke samarbeidet om transport. Nå lanserer den norske samferdselsministeren et konkret forslag.

- Vi har god samhandling mellom våre departementer i Norden og vi treffes jevnlig. Jeg har også opplevd å ha et godt samarbeide med mine nordiske kolleger både formelt og uformelt. Når det gjelder spørsmålet om et ministerråd for transport så er Norge innstilt på å gå et skritt videre å etablere et fast ministerråd for transport, men det er altså ikke full enighet om det mellom landene. Det er noe vi skal diskutere når vi møtes i Fredrikstad neste uke, sier Norges samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Finland har inntatt en avventende holdning. Den finske transportminister Timo Harakka vil ikke avvise et formalisert samarbeid, men stiller spørsmål ved hva man faktisk vil oppnå.

- Slik jeg ser det kan vi fortsette det gode samarbeidet slik det er i dag, og kanskje på sikte også tenke strategisk rundt et formalisert samarbeid. Det at vi jobber uformelt gjør samarbeidet smidig og effektivt, men jeg forholder meg også konstruktivt til spørsmålet om et offisielt samarbeid, resonerer Timo Harakka.

Hva mener Sverige nå?

Det landet som har forholdt seg mest kjølig til et formalisert samarbeid er Sverige. Med en ny svensk regjering er det fortsatt ikke klart hva Sveriges holdning er. Den svenske parlamentarikeren Åsa Karlsson fra den sosialdemokratiske gruppen er tydelig på at også Sveriges delegasjon til Nordisk råd står bak kravet om et formalisert samarbeid.

- Vi vet ikke hva den nye svenske minister mener om dette, men det vi vet er at vi i Nordisk råd er helt enige om at vi vil se denne løsningen. Vi vil ha et ministerråd for infrastruktur. Derfor skal det bli interessant å høre den nye svenske ministerens holdning til dette spørsmålet, sier Åsa Karlsson.