Covid-19 skaper frustrasjon og forvirring blant folk i grenseregioner

02.07.20 | Nyhet
Gränskontroll på Öresundsborn mot Danmark i juni 2020.

Gränskontroll på Öresundsbron mot Danmark i juni 2020.

Fotograf
Matts Lindqvist

Den som reiser over Øresundsbroen fra Sverige til Danmark, må passere en grensekontroll. Dette er en av flere grensekontroller i Norden akkurat nå.

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor i grensetraktene. Det viser en kartlegging som det nordiske Grensehinderrådet har utført.

Kartleggingen viser at mennesker i grensetraktene blant annet har hatt store problemer med å treffe slekt i et annet nordisk land, de har hatt problemer med jobben, bekymring over skattespørsmål, problemer med nye grensehindre som har dukket opp i forbindelse med restriksjoner, og store problemer med pendling over grensene.

En del uttrykker også stor bekymring for at koronapandemien har ført til at stemningen mellom folk fra ulike nordiske land har blitt dårligere, at det har oppstått en vi/dem-mentalitet.

Kartleggingen bygger på opplysninger fra de grenseregionale informasjonstjenestene, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, som på oppdrag fra det nordiske Grensehinderrådet har gitt folk i grenseregionene mulighet til å fylle ut et spørreskjema på nettet. Totalt 1669 har helt eller delvis svart på spørreskjemaet fra mars til og med juni.

De som har svart, har på eget initiativ fylt ut skjemaet på nettet, og kartleggingen skal ikke ses som en vitenskapelig undersøkelse.

Drøyt fire av fem har opplevd problemer

Av dem som har svart, oppgir 82,5 prosent at landenes ulike koronarestriksjoner har skapt problemer. Totalt 67 prosent oppgir at de har hatt vansker med å treffe familie i et annet nordisk land, og 59 prosent oppgir at grensekontrollen har ført til økt bekymring.

En del mennesker i grensetraktene uttrykker bekymring for hvilke spor landenes ulike koronastrategier vil sette i regioner der grensen tidligere bare har vært symbolsk, men under pandemien har blitt en mur som skiller.

– Kartleggingen viser med stor tydelighet hvorfor det er så viktig at våre nordiske land samordner tiltakene sine i krisetider. Når grenser blir stengt i områder der man i mange tiår har levd et liv der en grense bare er en strek på kartet, får det uhyre store effekter på menneskene i disse regionene. I verste fall er det fare for at effektene blir langvarige. Dette må regjeringene våre lære av i framtiden, sier Grensehinderrådets leder Bertel Haarder, som også er tidligere dansk minister og mangeårig representant på Folketinget.

Grensehinderrådet hører inn under Nordisk ministerråd og arbeider for å fjerne hindringer for den frie bevegeligheten i Norden.

“Ingen forståelse for hvordan vi lever i grensetraktene”

I spørreskjemaet var det også mulighet for å svare på et spørsmål om hvilke problemer man har blitt rammet av på grunn av pandemien, og også fritt skrive øvrige kommentarer om sine opplevelser i koronatiden koblet til grenseproblematikk. Totalt kom det inn 661 svar.

Her er et lite utvalg av tilbakemeldingene:

“Det føles som om Øresunds-samarbeidet har blitt skadet på grunn av danskenes vedtak om å stenge grensen og samtidig la egne innbyggere få reise fritt over.”

“Ekstremt sårt og vanskelig å ikke møte venner og familie i Norge.”

“Veldig besværlig å bygge sammen to byer til en by, så kom det politigitter og fæle vakter ... Hvordan har man tenkt her?? Store problemer for oss i Haparanda, som sagt er vi sammen med Torneå.”

“Danske kolleger har vært redde for oss svensker. Framfor alt savnet info om beskatning. Køer ved grensekontroll og forskjellige beskjeder fra dag til dag om hvilke dokumenter som kreves ved grensen.”

“Trangt på Øresunds-tog samt få avganger og markant lengre pendlingstider.”

“Alle restriksjoner var nødvendige.”

“Jeg kan ikke treffe søsteren og nevøen min på grunn av stengt grense. Vi bor ca. 1,5 time fra hverandre, men på hver vår side av grensen.”

“Ingen forståelse for hvordan vi lever i grensetraktene. Langvarig, grundig samarbeid for å fremme fellesskap har blitt veldig negativt påvirket. Mye mer følelse av vi/dem nå. Veldig trist!”

Nordisk ministerråds Grensehinderråd har siden midten av mars sammen med Øresunddirekt, Grensetjenesten Sverige-Norge og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Info Norden også løpende innrapportert til de nordiske samarbeidsministrene om grensehindre som har oppstått i grenseregionene i forbindelse med innføringen av landenes ulike restriksjoner.