Nordiske og baltiske ministre baner vei for 5G i regionen

27.11.19 | Nyhet
MR-Digital i Riga
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Digitaliseringen av økonomien og samfunnet går stadig fortere. Med Tingenes Internett ser vi en helt ny epoke med langt høyere grad av tilkobling, der milliarder av enheter utveksler data og digital intelligens i dagliglivet. Den nordisk-baltiske regionen har som mål å lede an i implementeringen av 5G-teknologi og innovative løsninger.

5G har potensial for å endre samfunnet på en rekke områder. En mer automatisert og sammenkoblet verden basert på 5G-teknologi kan bli en viktig drivkraft for bærekraftig utvikling og grønne løsninger på klimautfordringene, og gi mange mennesker mer velferd og bedre levekår. Dermed kan utbyggingen av 5G spille en viktig rolle når vi skal nå målene i de nordiske statsministrenes Visjon 2030 for Det nordiske samarbeidet. I løpet av 2020 vil det første 5G-nettverket bli utbygd og gjort tilgjengelig i regionen.

I motsetning til tidligere overganger fra 2G til 3G og fra 3G til 4G vil vi merke en sterk effekt av 5G i nesten alle samfunnssektorer, fra industri, havner, flyplasser og energiselskaper til medier, jordbruk, fiskeri, sykehus og hele byer. Nesten alle sektorer av økonomien er avhengige av å kunne utnytte radiospekteret effektivt.

Raske og stabile nettverksforbindelser har aldri vært viktigere. Både bedrifter og forbrukere forventer å være fullt oppkoblet uansett hvor de er og når de måtte trenge det. Men 5G handler om mer enn bare fart. Det skal også gi den nødvendige kapasiteten, påliteligheten og ultralave ventetiden som er påkrevd i oppgavekritiske tjenester som selvkjørende biler, fjernkirurgi, roboter og droner som støtter smarte bygninger, smart jordbruk, smarte byer og smart logistikk, blant annet.

Vi har gode muligheter for å bli et av verdens ledende utprøvingsområder for 5G.

Bjarni Benediktsson, Islands finans- og økonomiminister

– 5G bør bli en innovasjonsplattform som stimulerer til nye produkter og løsninger. Med den høye graden av digitalisering i samfunnene våre og et pulserende og raskt voksende miljø med oppstartsbedrifter har vi gode muligheter for å bli et av verdens ledende utprøvingsområder for 5G, sier Islands finans- og økonomiminister Bjarni Benediktsson.

Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) bestilte nylig en SWOT-analyse av nordisk-baltisk samarbeid om utbygging av 5G.

Rapporten kom med viktige innspill om veien videre, for eksempel å samarbeide for å identifisere og fjerne regionale og juridiske hindre for utbygging av 5G på tvers av grensene, og behovet for å utvikle avanserte og bærekraftige løsninger der regionen kan ha nytte av grenseoverskridende samarbeid mellom testmiljøer.

De nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digital utvikling i regionen diskuterte rapporten på sitt møte i Riga 27. november.

– Norden og Baltikum er allerede blant de digitalt mest avanserte regionene i verden. Det er avgjørende at offentlig og privat sektor i samarbeid drar nytte av denne posisjonen og utnytter det fulle potensialet 5G og digital teknologi har for nye bærekraftige og grønne løsninger, konkluderer Benediktsson.

Det er avgjørende at offentlig og privat sektor i samarbeid drar nytte av denne posisjonen og utnytter det fulle potensialet 5G og digital teknologi har for nye bærekraftige og grønne løsninger.

Bjarni Benediktsson, Islands finans- og økonomiminister