Nordiska och baltiska ministrar banar väg för 5G i regionen

27.11.19 | Nyhet
MR-Digital i Riga
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Digitaliseringen av vår ekonomi och vårt samhälle går allt snabbare. Med sakernas internet ser vi en ny era av anslutningsmöjligheter där flera miljarder enheter utbyter data och digital intelligens i det dagliga livet. Den nordisk-baltiska regionen har som mål att leda implementeringen av 5G-teknik och innovativa lösningar.

5G har potential att förändra samhället på ett stort antal områden. En mer automatiserad och uppkopplad värld baserad på 5G-teknik kan vara en viktig drivkraft för hållbar utveckling och gröna lösningar som motverkar klimatförändringarna och förbättrar mångas välbefinnande och försörjning. Utrullningen av 5G kan därför spela en viktig roll i att uppnå målen i de nordiska statsministrarnas vision för 2030 för det nordiska samarbetet. Under 2020 kommer det första 5G-nätverket att rullas ut och bli tillgängligt i regionen.

Till skillnad från tidigare övergångar från 2G till 3G och från 3G till 4G kommer den huvudsakliga effekten av 5G att märkas på nästan alla samhällssektorer, från industri, hamnar, flygplatser och energibolag till media, jordbruk, fiske, sjukhus och hela städer. Nästan varje sektor av ekonomin är beroende av att effektivt kunna utnyttja radiofrekvenserna.

Vikten av snabba och stabila nätverksanslutningar har aldrig varit större. Både på jobbet och hemma kräver företag och konsumenter full uppkoppling när de har behov av det. Men 5G handlar om mer än bara hastighet. På sikt kan den också leverera den kapacitet, tillförlitlighet och extremt låga fördröjning som krävs för verksamhetskritiska tjänster såsom självkörande bilar, fjärrkirurgi, robotar och drönare kopplade till exempelvis smarta byggnader, smarta jordbruk, smarta städer och smart logistik.

Vi har goda möjligheter att bli en av världens ledande testmiljöer för 5G.

Bjarni Benediktsson, Islands finansminister

– 5G bör bli en innovationsplattform som stimulerar nya produkter och lösningar. Den höga digitala genomslagskraften i våra samhällen och ett pulserande och snabbväxande digitalt nyföretagande gör att vi har goda möjligheter att bli en av världens ledande testmiljöer för 5G, säger Islands finansminister Bjarni Benediktsson.

Nordiska ministerrådet för digitalisering beställde nyligen en SWOT-analys av det nordisk-baltiska 5G-samarbetet.

Rapporten innehåller viktiga riktlinjer för hur man bör gå vidare. Till exempel bör man samarbeta om att identifiera och avskaffa regionala och rättsliga hinder för att rulla ut 5G över gränserna. Rapporten betonar också vikten av att utveckla avancerade och hållbara lösningar där regionen kan dra nytta av gränsöverskridande samarbete mellan testmiljöer.

De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för den digitala utvecklingen i regionen diskuterade rapporten vid sitt möte i Riga den 27 november.

– De nordiska och baltiska länderna är redan bland de mest avancerade digitala regionerna i världen. Det är viktigt att vi tillsammans, offentlig och privat sektor, drar nytta av denna position och fullt ut utnyttjar potentialen i 5G och digital teknik för nya hållbara och gröna lösningar, avslutar Benediktsson.

Det är viktigt att vi tillsammans, offentlig och privat sektor, drar nytta av denna position och fullt ut utnyttjar potentialen i 5G och digital teknik för nya hållbara och gröna lösningar.

Bjarni Benediktsson, Islands finansminister