Innhold

22.09.21 | Nyhet

Vi behøver en digital politikk for det grønne skiftet

Digital innovasjon er en nøkkelfaktor for den fremtidige grønne økonomien. Norden og Baltikum har et godt utgangspunkt, men mangler en helhetlig politikk som integrere det digitale med det grønne. Ifølge en ny rapport er det viktig å gi alle borgere kompetanse som både er digital og grø...

01.07.21 | Nyhet

Nordiska rådet kräver stärkt samarbete mot cyberhot

Det krävs mer samarbete både på nordisk och internationell nivå i kampen mot cyber- och hybridhot. Det budskapet kom klart fram under en debatt om cybersäkerhet på Nordiska rådets digitala temasession, som avslutades på onsdagen. I debatten krävde flera av rådets ledamöter stärkt cybers...

29.09.20 | Deklarasjon

Regjeringsdeklarasjon Digital North 2.0

Denne erklæringen er utarbeidet av det danske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2020. Den er basert på de felles prioriteringene til de nordiske og baltiske landene og følger den tidligere regjeringsdeklarasjonen, Digital North 2017–2020, de nordiske statsministrenes 5G-intensjonser...

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.