Innhold

15.04.21 | Nyhet

Uro for den nordiske e-ID løsning

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ...

16.03.21 | Nyhet

Digitaliseringen kan få fart på det grønne skiftet

Hvordan kan Norden og Baltikum bruke digitalisering til å drive fram en grønn gjenstart? Dette sto øverst på dagsordenen da de nordiske og de baltiske digitaliseringsministrene møtte EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager.

29.09.20 | Deklarasjon

Regjeringsdeklarasjon Digital North 2.0

Denne erklæringen er utarbeidet av det danske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2020. Den er basert på de felles prioriteringene til de nordiske og baltiske landene og følger den tidligere regjeringsdeklarasjonen, Digital North 2017–2020, de nordiske statsministrenes 5G-intensjonser...

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.