Nomineringsskjema til Nordisk råds miljøpris 2020 (lukket)

I år deler Nordisk råd ut sin miljøpris for 26. gang. Vinneren får 350.000 danske kroner og alle kan foreslå kandidater. Tema for årets pris er naturmangfold.

Nordisk råds miljøpris 2020 skal gå til et nordisk initiativ som sikrer en rikere natur for vår felles fremtid. Årets tema gjenspeiler og understøtter FNs bærekraftsmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Frist for å sende inn forslag var 13. mai.