Innhold

28.09.20 | Nyhet

Nordisk råd debatterer covid-19 og samfunnssikkerhet

Nordisk råd arrangerer ingen fysisk sesjon i år, men det politiske arbeidet er likevel intensivt i den uka sesjonen skulle vært avholdt. Blant annet blir det en debatt om covid-19 og hvordan pandemien har påvirket Norden, og dessuten avholdes det flere møter, alle digitalt.

23.09.20 | Nyhet

De nordiske ernæringsanbefalingene setter bærekraft på dagsordenen

24. september samles mer enn 300 deltakere virtuelt til et webinar om kosthold og bærekraft som del av arbeidet med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene.