Innhold

13.05.20 | Nyhet

Slik motvirker Norden tilbakeslag for likestillingen under krisen

Da koronakrisen var et faktum, styrket alle de nordiske landene raskt beredskapen fordi volden mot kvinner kunne øke. De åpnet flere akuttboliger og innførte nye måter kvinner kunne varsle politiet på. Men likestillingspolitikken akkurat nå handler også om at regjeringenes respons på kr...

07.05.20 | Nyhet

Ministre vil styrke det nordiske transportsamarbeidet

De nordiske transportministrene vil styrke samarbeidet i transportsektoren. Ministrene holdt et uformelt digitalt møte 7. mai og ble enige om å øke samarbeidet på en del områder, med vekt på grønne og bærekraftige løsninger.