Innhold

10.04.19 | Nyhet

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

09.04.19 | Nyhet

Rapport: Nå er tiden inne for å styrke Nordens ”fredsvaremerke”

Det er et momentum og en voksende vilje i de nordiske landene til å øke samarbeidet innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid. Det finnes også muligheter for å styrke det nordiske “fredsvaremerket” akkurat nå. Det fremholdes i en ny nordisk rapport.