Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Skattefrågor starkt i fokus i Gränshinderrådets arbete 2024

26.02.24 | Nyhet
Anders Ahnlid leder Gränshinderrådets kickoff i Köpenhamn februari 2024.

Anders Ahnlid leder Gränshinderrådets kickoff i Köpenhamn februari 2024.

Photographer
Lisa Wikstrand / Norden.org

Gränshinderrådet höll kickoff i Köpenhamn den 22-23 februari 2024 under ledning av ordförande Anders Ahnlid.

Ett förenklat nordiskt skatteavtal står högt på nordiska Gränshinderrådets prioriteringslista för 2024. Gränshinderrådet slog fast årets viktigaste temaområden vid en kickoff i Köpenhamn den 22-23 februari.

Förra året beställde Gränshinderrådet en rapport, där huvudbudskapet är att det nordiska skatteavtalet måste förenklas om man ska lyckas förbättra arbetskraftens fria rörlighet. Arbetet med att förankra förslagen i rapporten hos de nationella regeringarna kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna för Gränshinderrådet detta år.

- Gränshinderrådets uppdrag är att främja fri rörlighet för både företag och individer i Norden.  En viktig del i det arbetet är att skapa en smidig nordisk arbetsmarknad med så få byråkratiska hinder som möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare. Skatterapporten innehåller konkreta förslag på hur detta kan ske och därför är det viktigt att vi fortsätter jobba för att förslagen kan bli verklighet, säger Anders Ahnlid, ordförande för Gränshinderrådet under 2024.

Arbetet med rapporten är också viktig för att nå målen i den nordiska visionen, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Men det är inte enbart skattefrågor som står på agendan i år. Andra viktiga temaområden är nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik.

Sverige lyfter fria rörligheten

På kickoffen deltog också Jessika Roswall, Sveriges EU-minister med ansvar för nordiska frågor. Hon är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2024 och på mötet redogjorde hon bland annat för det svenska ordförandeskapsprogrammet.

Sverige högprioriterar arbetet med fri rörlighet i Norden under 2024, vilket Gränshinderrådet noterar med stort intresse.

- Det är mycket välkommet att ordförandeskapet prioriterar detta område så högt och att Sverige vill öka takten. Det ska vi ta tillvara, säger Anders Ahnlid.

Även i övrigt blir 2024 ett intressant år för Gränshinderrådet och gränshinderarbetet i stort. Bland annat ska det göras en genomlysning av hela gränshinderarbetet med målet att det ska bli effektivare i framtiden. Utifrån resultaten från denna kommer man bland annat att titta på Gränshinderrådet och rådets mandat som styr rådets och ländernas arbete.