Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska klimatåtgärder och vägen till COP29

23.02.24 | Nyhet
Ellemann COP28 Dubai
Photographer
Andreas Omvik

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann på COP28 i Expo-City i Dubai.

Efter antagandet av en fond för att hantera skador och förluster, upprättandet av ramverket för det globala målet för anpassning och överenskommelsen om en övergång från fossila bränslen på COP28, förbereder sig det nordiska samarbetet för COP29.

Under COP28 fungerade den nordiska paviljongen i den blå zonen som en plattform för öppen dialog och stödde initiativ som syftar till att berika kunskapsbasen för utveckling av politiska riktlinjer och klimatåtgärder både i Norden och på den globala arenan.

– Det nordiska samarbetet syftar inte bara till att ställa om Norden, utan också till att ta fram en plan för världen. Det är därför vi aktivt har deltagit i FN:s klimatkonferenser i många år, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Över 50 satsningar presenterades i den nordiska paviljongen, och många av dem är redo att fortsätta mot COP29.

Det nordiska samarbetet syftar inte bara till att ställa om Norden, utan också till att ta fram en plan för världen. 

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Viktiga resultat och fokusområden på COP28 och därefter:

  1. Nordisk översynsrapport: Visar på ett behov av större framsteg mot koldioxidneutralitet, vilket föranleder en ministerdeklaration.
  2. Klimatanpassningsstrategier: Betona samordning och ekonomiska åtgärder för effektiv anpassning.
  3. Förnybar framtid: De nordiska länderna stöder tredubbla insatser inom produktion av förnybar energi och går i spetsen för innovation inom och omställning till grön energi.
  4. Finansiering av skador och förluster: En nordisk studie undersöker välbehövliga innovativa finansieringslösningar för att stödja utvecklingsländer.
  5. Institutioner för klimatfinansiering: Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget bidrar aktivt till att dela med sig av exempel på innovativ och effektiv klimatfinansiering under COP28.
  6. Hållbara livsmedelssystem: De nordiska länderna driver på för att få med livsmedelssystem på klimatagendan och gör en koppling mellan hälsosam kost och en hälsosam planet.
  7. Jämställdhet: Integrerad i det nordiska klimatarbetet, främjar kvinnors ledarskap och inkluderande politik.

Nordisk översyn

Trots att de nordiska länderna anses vara ledande när det gäller att begränsa klimatförändringarna understryker den nordiska översynsrapporten, som presenterades på COP28, den långa resan mot klimatneutralitet. I en deklaration noterar de nordiska klimat- och miljöministrarna rapportens rekommendationer och åtar sig att intensifiera samarbetet. De erkänner regionens särskilda ansvar och fördelaktiga ställning för att avsevärt öka fossilfri och förnybar energi till 2030 och förespråkar en global utfasning av oförminskade fossila bränslen och subventioner av fossila bränslen. 

Under de senaste åren har Norden upplevt extremväder med skogsbränder, torka och översvämningar. Framöver kommer beredskap och stärkande av samhällenas motståndskraft att fortsätta vara i fokus, liksom gränsöverskridande klimatrisker, såsom störningar i försörjningskedjor och med livsmedelsråvaror. Frågor om ansvar, kapacitet och sårbarhet undersöks aktivt, och nya sätt att hantera olika aspekter av anpassningsfrågor undersöks och kommer att presenteras 2024.

 På COP28 fastställdes ramverket för det globala målet om anpassning. Det nordiska samarbetet kommer att fortsätta stödja och vägleda länder i arbetet med att skapa motståndskraftiga samhällen. 

Banar väg för en förnybar framtid

De nordiska länderna ligger i framkant när det gäller innovation inom grön energi och siktar på att tredubbla sin produktion av förnybar energi. Tillsammans undersöker de olika förnybara resurser, såsom vind-, vatten- och solkraft, och vidtar innovativa åtgärder för att integrera dessa källor i nationella nät. Strax före COP28 lanserade Nordiska ministerrådet en plattform som stöder arbetet inom Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme (MWP) med fokus på en rättvis energiomställning. Plattformen samlar nordiska intressenter och engagerar den privata sektorn, regeringstjänstemän och kunskapsinstitutioner för att ge viktig input till snabbare lösningar som ska delas i Norden och globalt

Mobilisering av klimatfinansiering

COP29 förväntas bli ”Mother of all Climate Finance COPs”, men klimatfinansiering har varit kärnan i de nordiska aktiviteterna i årtionden med tre nordiska klimatfinansieringsinstitutioner som driver på sektoriella förändringar. På COP28 presenterade Nordiska investeringsbanken (NIB) sin klimatstrategi i linje med Parisavtalet, med fokus på konkreta, vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser genom sin finansiering. Nordiska utvecklingsfonden (NDF) presenterade sitt arbete med blandad finansiering medan Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) visade konkreta exempel på hur de stöder den privata sektorn i att minska riskerna med marknadsexpansion, skala upp verksamheter och implementera innovativa affärsmodeller i utvecklingsländer. 

Friska människor, en frisk planet

Hållbara livsmedelssystem är avgörande för både hälsa och miljömässig hållbarhet, och sedan 2017 har de nordiska länderna drivit på för att få med livsmedelsproduktion och -konsumtion på klimatagendan. De nyligen lanserade nordiska näringsrekommendationerna 2023 visade ett obestridligt samband mellan friska människor och en frisk planet. Detta samband erkändes av WHO under COP28 och arbetet fortsätter. 

– Om livsmedelssystemen levererar hälsosam kost till alla kan vi rädda åtta miljoner liv per år. De nordiska länderna har banat väg för många politiska genombrott, däribland sambandet mellan klimat och näring, sa Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under COP28. 

Klimatpolitik är jämställdhetspolitik

Om några månader publiceras en ny utvärdering av nordiska erfarenheter av jämställdhetsintegrering i klimatpolitiken och den gröna och rättvisa omställningen. Rapporten syftar till att ge värdefull input till utvärderingen av UNFCCC Enhanced Lima Work Programme for Gender Equality och dess Gender Action Plan på SBI 61 i Bonn i juni.

På COP28 lanserade det nordiska samarbetet ”The Nordic Knowledge Hub on Gender and Climate”, som samlar senaste bästa praxis och forskning om hur viktigt det är att eftersträva jämställdhet i klimatpolitiken.

Statuerar ett globalt exempel

Det nordiska samarbetet sätter kursen mot en hållbar och rättvis framtid. Med en övergripande vision som omfattar övergången från fossila bränslen, främjandet av förnybara energisystem och strävan efter att öka den sociala acceptansen och delaktigheten i omställningen, tillsammans med satsningar som stöder jämställdhet och hälsosammare livsmedelssystem, formar de nordiska länderna aktivt en hållbar framtid, inte bara konceptualiserar den. 

– Inför den eskalerande klimatkrisen ger det nordiska exemplet hopp och riktning, och visar att en hållbar framtid är inom räckhåll med enighet, vision och beslutsamhet. Vår vision om ett klimatneutralt samhälle är ett samhälle i balans – socialt och miljömässigt, ett smartare samhälle med inkluderande demokrati och långsiktig politik, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Hon avslutade sitt tal till generalförsamlingen på COP28 med följande ord: 

– Omställningen till klimatneutrala samhällen måste vara inkluderande och rättvis för alla. Vi är redo att arbeta med er alla och påskynda den förändring som behövs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste uppdateringarna från det nordiska samarbetet om klimatförändringar, miljösatsningar och hållbar livsstil.