Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Offentlig høring om Nordisk Ministerråds kommende samarbejdsprogrammer

26.03.24 | Nyhet
Nordic flag
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk Ministerråd har udarbejdet nye samarbejdsprogrammer for den kommende visionsperiode 2025-2030. Nu åbnes mulighed for offentligheden at kommentere de kommende programmer. Samarbejdsprogrammerne erstatter den nuværende fireårige handlingsplan, som udløber ved udgangen af 2024. Den offentlige høring vil være åben fra den 26.03. indtil 26.04.

Samarbejdsprogrammerne beskriver de enkelte ministerråds politiske prioriteringer og målsætninger for den kommende seksårige periode og skal være styrende for deres arbejde for at opnå ’Vores Vision 2030’. Samtlige 14 ministerråd har senest i februar 2024 godkendt et endelig udkast til deres samarbejdsprogram. 

Under udarbejdelsen har der været fokus på at involvere civilsamfund, erhvervsliv samt øvrige relevante aktører i processen. Nordisk Råd, det parlamentariske nordisk samarbejde, og civilsamfundsnetværket Nordic Civ har været tæt involveret og leveret et skriftligt indspil til samarbejdsprogrammerne. Dette er værdifulde bidrag som er taget i betragtning under udarbejdelsen af udkast til samarbejdsprogrammerne. 

Nu er det muligt for alle som interesserer sig i Norden at læse og give synspunkter til samarbejdsprogrammerne til kende ved at udfylde og indsende en formular på Nordiske samarbejdets hjemmeside.

Om ’Vores Vision 2030’

Nordens vision er at vi skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030. Alt samarbejde i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål. Nordisk Ministerråds arbejder frem mod 2030 inden for tre strategiske prioriteringer for at opnå visionen:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.