De nordiske klima- og miljøministrene – veien til COP26 og videre

12.05.21 | Nyhet
Woman speaking at a debate at Nordic Climate Action Weeks in Stockholm
Fotograf
Moa Karlberg
På et møte 12. mai diskuterte de nordiske klima- og miljøministrene status for forberedelsene til COP26.

Ministrene uttrykte at de verdsetter de mange internasjonale møtene på høyt nivå der ambisiøse klimatiltak bringes videre, slik som president Bidens globale klimatoppmøte Leaders’ Summit on Climate og klimakonferansen Petersberg Climate Dialogue.

Ministrene uttrykte forventninger til at klimatiltak vil stå i sentrum på det kommende G7-møtet og på G20-møtet. Ministrene minnet om agendaen fra erklæringen om nordisk forpliktelse til GCAA (Global Climate Action Agenda) av 30. april 2020, der de nordiske ministrene uttrykte sin fulle støtte til det nye formannskapet for COP26 for å oppnå så ambisiøse resultater som mulig på konferansen.

COP26 vil være et definerende øyeblikk der verdens land i fellesskap kan forplikte seg til å fullføre regelboken og ha et høyt ambisjonsnivå for gjennomføring av Parisavtalen, med oppdaterte nasjonalt fastsatte bidrag i tråd med klimamålene for 2050. Investeringene som blir gjort verden over i respons på den økonomiske krisen som pandemien har forårsaket, gir oss en mulighet til oppbygning på en bedre og grønnere måte, slik at vi kan akselerere implementeringen av Parisavtalen og Agenda 2030 for en miljøvennlig innhenting.

I lys av dette fremhevet ministrene følgende elementer som nordiske bidrag til støtte for et ambisiøst resultat: De nordiske landene:

  • Vil fortsette å støtte utviklingsland for å styrke kapasiteten til å oppfylle rapporteringskravene for rammeverket for transparens som er opprettet gjennom Parisavtalen. Rammeverket er en viktig bærebjelke i avtalen.
  • Vil fortsette å utvikle pilotprosjekter for å utforske metoder for å implementere artikkel 6 i Parisavtalen og fremheve behovet for robuste regler som bidrar til større ambisjoner og hensiktsmessige garantier.
  • Minner om den ufravikelige forpliktelsen til målet om å mobilisere 100 milliarder amerikanske dollar årlig fra og med 2020. De nordiske landene er blant de fremste i verden når det gjelder finansiering av klimatiltak, og vi oppfordrer andre givere til å øke sine bidrag til klimafinansiering som en andel av BNI. De nordiske landene forventer at alle land – både industriland og utviklingsland – integrerer klimatiltak i sine nasjonalbudsjetter og planleggingsprosesser og slik legger til rette for å styrke de nasjonale rammeverkene for klimapolitikk og de regulerende rammeverkene som stimulerer til nødvendige investeringer i overgangen.
  • Står klare til å respondere på prioriteringer som fremheves av utviklingsland, slik som klimatilpasning, også ved å bruke vår stemme for å oppnå dette overfor internasjonale finansinstitusjoner, relevante FN-organisasjoner og multilaterale midler.
  • Ønsker velkommen det påtroppende COP-presidentskapets tilnærming til å utvikle initiativer som støtter et ambisiøst resultat av COP26 og ser frem til det videre engasjementet i disse fem COP26-kampanjene.
  • Minner om initiativer lansert av de nordiske landene og våre samarbeidspartnere, slik som Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Coalition of Finance Ministers for Climate Action og Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions. Ministrene er forpliktet til å utvide medlemskapet i disse initiativene for å øke klimatiltakene globalt.
  • Vil fortsette å gå sammen med samarbeidspartnere verden over for å støtte overgangen til klimanøytralitet ved å tilby støtte til utvikling av egnede politiske rammeverk og finansiering av klimatiltak, med de innovative løsningene som nordiske selskaper kan levere. Overgangen til klimanøytralitet skaper muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk utvikling. På tidligere COP-møter har den nordiske paviljongen vært et møtested for regjeringer, sivilsamfunnets representanter, forskningsmiljøer og bedrifter. Ministrene anerkjenner betydningen av prosesser som sammenfører klimaaktører med ulike perspektiver på klimatiltakene vi må gjennomføre. Ministrene fremhevet særlig ungdommens viktige rolle når det gjelder å sikre ambisiøse klimatiltak globalt.