Bli med på nordisk klimadebatt 17. november!

12.11.20 | Nyhet
promenade operaen i Oslo
Photographer
Gunnar Ridderstrøm
Riktignok har covid-19-pandemien utsatt klimaforhandlingene, men arbeidet har ikke gått i stå. På debattarrangementet Choosing Green 17. november 2020 vil det politiske samarbeidet i Norden samle krefter og ideer til neste års klimaforhandlinger. Vi skal snakke om klimatiltak, konkurranseevne, utdanning og sosialt bærekraftig omstilling med noen av de mest begavede folkene i Norden – og du kan være med når vi sender live hele dagen.

På debattarrangementet Choosing Green legger vi noen av de store og komplekse områdene med avgjørende betydning for den globale grønne omstillingen under lupen. Hva kan vi i Norden bidra med? Og er det bra nok?

Over tre ganger to timer går vi i dybden med tre perspektiver på den grønne omstillingen. I innlegg og paneldebatter vil Nordens rolle i det internasjonale klimaarbeidet, utfordringene med å skape en sosialt bærekraftig grøn omstilling, konsekvensene for konkurranseevnen vår og de nødvendige endringene i utdannelsessystemet bli undersøkt. Hvordan blir vi bedre skodd for en mer bærekraftig fremtid?

I panelene sitter både unge klimaaktivister, politikere, ledere fra sosiale organisasjoner og industrien. Møt blant andre FNs generalsekretær António Guterres, feministisk debattant og rådgiver i Oxfam IBIS Emma Holten, generalsekretær for Redd Barna i Sverige Helena Thybell, visedirektør i Dansk Industri Anne Højer Simonsen, direktør for sysselsetting, arbeid og sosialpolitikk i OECD Stefano Scarpetta, klimaaktivist Amos Wallgren og generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland.

Klimaendringene utgjør den absolutt største trusselen mod barns rettigheter, og vi risikerer å sette flere tiårs hardt vunnet utvikling over styr. Det internasjonale samfunnet og verdens ledere er nødt til å sette barns og andre sårbare gruppers rettigheter i sentrum av klimapolitikk og -handling.

Helena Thybell, generalsekretær for Redd Barna i Sverige

Arrangementet er delt opp i tre sekvenser med hvert sitt fokus på den grønne omstillingen:

Kl. 10–12 (GMT+1): A GREEN NORDIC REGION: How far have we come? 

Kl. 13–15 (GMT+1): THE GREEN TRANSITION: Consequences for Nordic jobs and skills? 

Kl. 16–18 (GMT+1): BRAVE NEW SUSTAINABLE WORLD: The Nordic model under pressure? 

Delta i debatten

Hva er de mest presserende klimaspørsmålene? På Choosing Green kan alle stille spørsmål etter alle debattene. Ta med ditt viktigste spørsmål 17. november, og la oss få en god debatt. Vær oppmerksom på at arrangementet avholdes på engelsk. 

Choosing Green er et internasjonalt heldagsarrangement arrangert av Nordisk ministerråd. Debattarrangementet avholdes tirsdag 17. november kl. 10–18 (GMT +1) og strømmes direkte både på Norden.org og på Facebook.