Var med i nordisk klimatdebatt den 17 november!

12.11.20 | Nyhet
promenade operaen i Oslo
Photographer
Gunnar Ridderstrøm
Visst har covid-19-pandemin skjutit upp klimatförhandlingarna, men arbetet har inte avstannat. På debattarrangemanget Choosing green den 17 november 2020 kommer det politiska samarbetet i Norden att samla krafter och idéer för nästa års klimatförhandlingar. Vi ska tala om klimatåtgärder, konkurrenskraft, utbildning och social hållbar omställning med några av de mest begåvade människorna i Norden – och du kan vara med när vi sänder hela dagen.

I debattarrangemanget Choosing green granskar vi några av de stora och komplexa områdena som har avgörande betydelse för den globala gröna omställningen. Vad kan vi i Norden bidra med? Och räcker det?

I tre tvåtimmarspass går vi på djupet med tre perspektiv på den gröna omställningen. I huvudinlägg och paneldiskussioner granskar vi Nordens roll i det internationella klimatarbetet, utmaningarna med att skapa en socialt hållbar grön omställning, konsekvenserna för vår konkurrenskraft och de nödvändiga förändringarna i vårt utbildningssystem. Hur ska vi rusta oss för en mer hållbar framtid?

I panelerna sitter såväl unga klimataktivister och politiker som ledare för sociala organisationer och industrin. Möt bland andra FN:s generalsekreterare António Guterres, den feministiska debattören och rådgivaren i Oxfam Ibis Emma Holten, generalsekreteraren för Rädda Barnen i Sverige Helena Thybell, biträdande chefen för Dansk Industri Anne Højer Simonsen, chefen för sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor i OECD Stefano Scarpetta, klimataktivisten Amos Wallgren och generalsekreteraren för Röda Korset i Norge Bernt G. Apeland.

Klimatförändringarna utgör det absolut största hotet mot barns rättigheter, och vi riskerar att äventyra årtionden av svårvunna framsteg. Det internationella samfundet och världens ledare måste sätta barns och andra utsatta gruppers rättigheter i centrum av klimatpolitik och -åtgärder.

Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige

Arrangemanget är uppdelat i tre delar med var sitt fokus på den gröna omställningen:

Kl. 10–12 (svensk tid): A green Nordic Region – how far have we come? 

Kl. 13–15 (svensk tid): The green transition – consequences from Nordic jobs and skills? 

Kl. 16–18 (svensk tid): Brave new sustainable world – the Nordic model under pressure? 

Delta i debatten

Vilka är de mest akuta klimatfrågorna? På Choosing green kan alla ställa frågor efter debatterna. Ställ din viktigaste fråga den 17 november och delta i en bra debatt. Observera att arrangemanget hålls på engelska. 

Choosing green är ett internationellt heldagsevenemang arrangerat av Nordiska ministerrådet.
Debattarrangemanget äger rum tisdagen den 17 november kl. 10–18 svensk tid och sänds direkt både på Norden.org och på Facebook.