Mat og fôr i fokus når Norden skal forberedes på kriser

24.06.20 | Nyhet
grässkörd
Photographer
Scanpix
Til tross for forstyrrelser i verdenshandelen og en periode med hamstring har ikke pandemien tømt mathyllene i Norden. Men den har vist hvor sårbarheten ligger i det nordiske matsystemet. Vi er i høy grad avhengige av utenlandsk arbeidskraft og av importert mat og fôr. Nå vil de nordiske ministrene med ansvar for jord, skog, mat og fiske styrke motstandskraften i den nordiske matforsyningen.

40 prosent av maten som forbrukes i Norden, er importert. Fortsatt er deler av dyreproduksjonen avhengig av importert soyafôr. 

Både for å få mat på bordet og fôr til dyrene er Norden avhengig av en fungerende verdenshandel.  I innhøstingen er jordbruket avhengig av utenlandsk arbeidskraft – altså av åpne grenser og fri bevegelighet.

Dessuten er jordbruks-, skogs- og fiskerinæringen eksportavhengig – fra dansk svinekjøtt til norsk, grønlandsk, færøysk og islandsk fisk samt svensk og finsk korn og skogsråvarer.

Utvikle lokale næringsmidler

Pandemien har vært merkbar både for matforsyningen og -produksjonen, konstaterte de ansvarlige nordiske ministrene på sitt digitale møte onsdag. 

  – Forstyrrelsene i verdenshandelen som følge av covid-19-pandemien har gjort det tydelig hvor viktig det er å bevare, styrke og utvikle et bærekraftig og integrert Norden. Utvikling av lokale og bærekraftige matsystemer vil styrke vår motstandskraft, også i distriktene, sier Helgi Abrahamsen, miljø- og handelsminister på Færøyene og vert for møtet. 

Nye veier til kunder og arbeidskraft 

Pandemien har også utløst endringer. Da restauranter stengte, begynte mindre matprodusenter å levere direkte til forbrukerne.  Landbruksbedrifter har funnet lokal arbeidskraft.  Interessen for lokalt dyrket matprotein har økt. 

 

Prosjekt for mindre sårbarhet

De nordiske ministrene vedtok å sette i gang en analyse av hvor den største sårbarheten ligger, og hvordan det nordiske samarbeidet kan brukes for å redusere den.   Et lignende arbeid ble påbegynt allerede etter forrige krise som rammet de nordiske grønne næringene – ekstremtørken sommeren 2018. Den gangen ble avlingene redusert med mellom 20 og 50 prosent, og 11 000 skogbranner herjet i Finland, Norge og Sverige. 

Jord- og skogbruket klimatilpasses

Nordisk ministerråd nedsatte to arbeidsgrupper som samlet de nordiske landenes erfaringer med tørken.

Konklusjonene handlet om hvordan de nordiske landene kan klimatilpasse sitt jord- og skogbruk (se lenker under).

På dette møtet snakket ministrene om hvilken rolle de grønne næringene kan innta for å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region i 2030 – som er visjonen for det nordiske samarbeidet.

Både jord- og skogbruk har et uutnyttet potensial for å binde karbondioksid i bakken, noe som ikke bare reduserer utslippene til atmosfæren, men også gjør dyrket mark mer fruktbar. Allerede i dag inngår økt karbonbinding i alle de nordiske landenes planer for å bli klimanøytrale.

Protein fra gress og tang

Ministrene diskuterte muligheten for å øke den lokale produksjonen av proteiner, blant annet for å kunne fase ut den importerte fôrsoyaen. 

Å bruke gressprotein, tang og andre restprodukter fra havet vil være bedre for miljøet, samtidig som det vil øke selvforsyningsgraden i Norden.

– I Danmark lanserer vi en nasjonal handlingsplan mot avskoging i år – og søker naturligvis inspirasjon hos naboene våre. Jeg mener at vi må stå sammen bak avskogingsfrie råvarer og nye proteinkilder, sa Mogens Jensen, minister for fiske, mat og nordisk samarbeid i Danmark