Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2021 (lukket)

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2021 er bærekraftige matsystemer – bærekraftig fra hav og jord til bord, og retur. Nå kan du foreslå kandidater!

Prisen på 300 000 danske kroner skal gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av bærekraftige matsystemer. Alle kan foreslå kandidater. 

Frist for å sende inn forslag var 12. mai.